Languages

Gids voor Duurzame Aankopen

Professionele aankoopexperten kunnen terecht op de Gids voor Duurzame Aankopen voor aanwijzingen om hun overheidsopdrachten circulair, innovatief, milieuvriendelijk, sociaal en ethisch verantwoord te maken.

Professionele aankoopexperten kunnen terecht op de Gids voor Duurzame Aankopen voor aanwijzingen om hun overheidsopdrachten circulair, innovatief, milieuvriendelijk, sociaal en ethisch verantwoord te maken. Naast regelgevende en beleidsinformatie verwijst de gids ook naar goede praktijken, voorbeeldbestekken, labels, criteria en clausules. De gids bevat ook heel wat fiches, gebundeld per productgroep, die een hulp moeten zijn voor aankopers in de voorbereiding van hun bestek. 
De informatie op de gids wordt gecoördineerd vanuit het FIDO maar is vaak het resultaat van samenwerking tussen verschillende diensten en experten. In 2021 werden de algemene informatiedelen over duurzame aankopen herschreven op basis van nieuwe beleidsinzichten op het vlak van duurzame aankopen. De informatie was tevens de basis voor de uitwerking van het vormingsaanbod voor federale aankopers.
Het aantal bezoeken blijft de laatste jaren relatief stabiel. Dat doet vermoeden dat het instrument gebruikt wordt door een relatief vast terugkerend publiek. Vanuit Brussel, Antwerpen, Gent en Luik consulteren jaarlijks meer dan 100 gebruikers de gids. Binnen 88 steden en gemeenten raadplegen meer dan 10 gebruikers jaarlijks het instrument. De consultaties gebeuren voor het overgrote deel tijdens de gewone werkdagen.