Languages

Tools voor een duurzamere samenleving

Wil jij je steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving? Als burger of als vertegenwoordiger van een bedrijf, overheidsdienst, organisatie of vereniging, ontdek hieronder de tools die u daarbij kunnen helpen. Hieronder vindt u verschillende instrumenten die door FIDO zijn ontwikkeld vóór bedrijven, organisaties, overheidsdiensten, en particulieren.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling heeft een databank samengesteld met bijna 150 verwijzingen naar tools die minstens één van de volgende 4 doelstellingen nastreven:

  • sensibiliseren;
  • implementeren;
  • communiceren;
  • zich beoordelen

Samen met partners IDEA Consult en Route 2030 heeft het FIDO deze tools geselecteerd op basis van kwalitatieve elementen. Om in de databank opgenomen te worden, moeten inderdaad de tools

  • toepasbaar zijn in België;
  • mensen aanzetten tot actie;
  • niet alleen een commercieel doel nastreven.

Om je opzoeking te verfijnen, kan je zelf een aantal criteria ingeven, zoals de taal van de tool, de doelgroep, hun vereiste kennisniveau van de SDG's of het beoogde doel.

Elke tool staat beschreven in een gedetailleerde fiche waarin je ook kan zien met welk(e) duurzame-ontwikkelingsdomein(en) er een link is, aan de hand van de 5 P’s: People, Planet, Peace, Prosperity, Partnership.

Er is ook speciale aandacht besteed aan het “leave no one behind” principe.  Een specifieke verwijzing naar dit principe geeft een directe indicatie of er rekening mee is gehouden bij het bedenken van de tool. En wanneer we dit konden nagaan, of er expliciet of impliciet rekening mee werd gehouden.

Bekijk deze SDG-toolkit op de website SDGs.be.

En als jij ook een SDG-tool kent die een plaats verdient in deze database, laat dit dan zeker weten via info @ sdgs.be.


Sommige van de tools die geselecteerd zijn voor opname in de bovenstaande database zijn rechtstreeks ontwikkeld door de FIDO. Om deze makkelijker toegankelijk te maken, hebben we ze hieronder gerangschikt volgens hun doelpubliek:

  • tools voor overheidsdiensten
  • tools voor bedrijven en organisaties
  • tools voor particulieren

TOOLS VOOR IEDEREEN

 

     

 

    

   

 

    

 

 

 

Business and Human rights tools

 

 

   

 


4 versions

    
 

 
 
 

Rapportagetools voor overheidsdiensten

 

 

   

 

 

 

Actieplan DO met betrekking tot opdrachten en beleid van de FOD - Handboek