Languages

Gebruiksvoorwaarden

I. DOEL VAN DE SITE

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en het beleid rond deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in België en op internationaal vlak. Daarnaast kan u op deze website evenementen, projecten of engagementen rond de SDGs in België hier terugvinden.

Met de website wil het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die op het internet beschikbaar is. 
De informatie op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de federale overheid te raadplegen. De federale informatieambtenaren kunnen u wellicht helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen de federale overheid. 

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële teksten gelden als authentieke teksten.

II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. 

De website kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. 

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de website wordt verwezen.

De rol van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling is enkel deze van technische distributeur/site host en heeft dus geen invloed over de gebruikersinhoud en houdt geen toezicht op de inhoud. Door het maken van een account, gaat de gebruiker een juridisch bindend aanbod aan tot een licentieovereenkomst die bevestigd wordt via confirmatie e-mail van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Bij het aanmaken van een account, zal de gebruiker de vereiste persoonlijke gegevens moeten opgeven. Het gaat hier over voor- en achternaam en een geldig e-mailadres.

De gebruiker verleent het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling wereldwijd, overdraagbaar, niet-exclusieve exploitatierechten en de rechten van het gebruik van alle media voor de duur van de wettelijke termijn van het auteursrecht, in het bijzonder met het oog op het terug te vinden, het publiceren en verspreiden van informatie binnen de website.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling is niet verplicht om inhoud vindbaar te houden. Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling kan gebruikerscontent op elk moment weigeren, het elders publiceren, inkorten of verwijderen.

De gebruiker stemt er mee in om geen inhoud te publiceren waarvan de bepaling, publicatie of het gebruikt er van in strijd is met de wetgeving of de rechten van derden en bevestigt dat hij of zij de rechten op de inhoud bezit. Het uploaden van racistisch, pornografisch, discriminerend, beledigend of immoreel materiaal is uitdrukkelijk verboden.

III. COPYRIGHTS

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website [www.duurzameontwikkeling.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. 

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en/of anderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website [www.duurzameontwikkeling.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen