Languages

News

Terugblik op de Europese Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie – een evenement op hoog niveau van het Belgisch voorzitterschap

Rechtvaardige transitie is geen nieuw concept. Het komt voort uit het idee van "Niemand achterlaten" (Leave no one behind), dat centraal staat in de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Ook voor de Europese...

Staten-Generaal voor een Rechtvaardige Transitie: bijdrage van de Agora

In de herfst van 2023 werd een Burgeragora van de Rechtvaardige Transitie gehouden als onderdeel van de Staten-Generaal voor een Rechtvaardige Transitie. Ongeveer zestig burgers, die werden geselecteerd via loting of geworven via...

De SDG-toolbox breidt uit

Deze vier tools werden recent toegevoegd: eDiv , een onlinetool die door Unia werd ontwikkeld om Belgische bedrijven, ondernemingen en overheidsdiensten te ondersteunen bij het ontwikkelen en opvolgen van een inclusief diversiteitsbeleid...

Neem deel aan de 4e editie van de SDG Barometer

De 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Agenda 2030 werden officieel gelanceerd op 1 januari 2016. De wereldleiders hebben deze agenda in september 2015 goedgekeurd. Tegen 2030 zullen 193 landen trachten een einde te...

8 maart: een dag om te herinneren aan wat vanzelfsprekend zou moeten zijn

Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes empoweren: dat is doelstelling nr. 5 van de 17 doelstellingen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, ze vormt ook de...

eDiv: een onlinetool voor een diverse en inclusieve werkomgeving

Wat is eDiv? eDiv is een gratis onlinetool die werd ontwikkeld door UNIA (een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijkheid bevordert in België) om Belgische bedrijven, ondernemingen en openbare diensten te...

Duurzame-ontwikkelingsindicatoren 2024: minder dan een derde van de doelen bereikt

Hoe is het gesteld met duurzame ontwikkeling in België? Dat onderzocht het FPB aan de hand van zo’n 80 indicatoren. De analyse laat toe om te zien of ons land op weg is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te halen en hoe het...

Namaakproducten opwaarderen: de FOD Economie kiest voor een circulaire aanpak

Jaarlijks moeten bijna 200.000 illegale producten worden vernietigd In 2023 heeft de Economische Inspectie van de FOD Economie maar liefst 189.152 namaakproducten in beslag genomen. Parfums en huidverzorgingsproducten stonden bovenaan de...

Europese Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie – 4 en 5 maart 2024

Ter voorbereiding daarvan heeft België het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) om een verkennend advies gevraagd: "Welke maatregelen moet de EU treffen om een meer omvattend beleidskader voor een rechtvaardige transitie tot stand...

Workshops Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2024: schrijf je nu in!

Elk jaar organiseert het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) een prijsuitreiking om de beste Belgische duurzaamheidsverslagen te belonen. De winnaars voor 2023 werden in november bekendgemaakt . Dit initiatief, gesteund door FIDO, wil...