Languages

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) ...
Op 1 oktober 2021 heeft de federale regering het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO)...
"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en...
Wil jij je steentje bijdragen aan een duurzamere samenleving? Als burger of als vertegenwoordiger van een...
Op federaal niveau wordt de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de operationele en de...
De Minister van Duurzame Ontwikkeling kan in de loop van het jaar middelen vrijmaken voor activiteiten,...