Languages

Business & Human Rights

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en...

Megatrends

SDGS

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) ...

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Er bestaan tal van termen en definities met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Subsidies

De Minister van Duurzame Ontwikkeling kan financiële steun toekennen voor initiatieven die duurzame...

Duurzame Overheidsopdrachten

De regelgeving overheidsopdrachten bepaalt de economische spelregels waaronder bedrijven en organisaties hun...

Indicatoren

Op federaal niveau werd midden jaren negentig een onderzoek gestart naar indicatoren voor duurzame...

Duurzame Evenementen

Een duurzaam of verantwoordelijk evenement houdt rekening met het milieu en heeft een positieve invloed op...

Duurzame Tools

Duurzame Ontwikkeling in Federale Overheidsdiensten