Languages

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) ...

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Op 1 oktober 2021 heeft de federale regering het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO)...

Business & Human Rights

"Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en...

Subsidies

De Minister van Duurzame Ontwikkeling kan in de loop van het jaar middelen vrijmaken voor activiteiten,...

Duurzame Ontwikkeling in Federale Overheidsdiensten