Languages

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling

De 17 SDG's met zijn 169 subtargets vormen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen tegen 2030. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van Agenda 2030 ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet. Om de vooruitgang naar de verwezenlijking van de doelstellingen en de subdoelstellingen van de VN te volgen, werd in maart 2016 een geheel van 242 globale indicatoren voorgesteld door UNSTAT dat de 169 subdoelstellingen moet meten. Centraal hierbij is dat meerdere indicatoren opgesplitst moeten worden volgens relevante categorieën zoals geslacht, leeftijd, geografische ligging enz. Voor bepaalde indicatoren bestaat er reeds ruime methodologische overeenstemming, terwijl voor andere indicatoren nog verder onderzoek verricht moet worden. Het betreft hier dus een lijst die in de toekomst zeker nog verder zal evolueren. Het is ook belangrijk te onthouden dat deze indicatoren slechts een mondiale aanzet vormen, de lidstaten worden aangespoord om via verdere nationale verfijning meer nauwkeurigere metingen te verzekeren. De officiële lijst met SDG Indicatoren. De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties stelt heel wat overheden voor een uitdaging. Door de grote diversiteit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs), die onderling met elkaar verbonden zijn, moet er worden samengewerkt op verschillende domeinen. Op vlak van beleid betekent dit dat er binnen eenzelfde beleidsniveau meer samenwerking moet komen tussen de verschillende beleidsdomeinen (bv. milieu, economie, financiën, enz…). Dit betekent echter ook dat er een sterkere samenwerking moet komen tussen de verschillende beleidsniveaus (federaal, regio’s, gemeenschappen, provincies en gemeenten). Duurzame ontwikkeling is dan ook, zoals weergegeven in het artikel 7bis van de Belgische grondwet, een gemeenschappelijk streven van alle Belgische overheden. Gelukkig bestaan er in België al heel wat organen en instrumenten om die samenwerking, zowel binnen eenzelfde overheid als tussen de verschillende overheden, vorm te geven. Een overzicht van hoe we in België beleid voeren rond de SDGs vind je hier.

Agenda 2030 is natuurlijk ook een wereldwijde agenda, waarbij de doelstellingen gelden voor alle landen in de wereld. Overal wordt Agenda 2030 dan ook vorm gegeven en opgevolgd. Om meer te weten te komen over het internationale beleid, zowel op het niveau van de Verenigde Naties, de OESO of de Europese Unie kan je hier terecht.

De inhoud op deze pagina gaat over de volgende SDGs