Languages

Subsidies

De Minister van Duurzame Ontwikkeling kan financiële steun toekennen voor initiatieven die duurzame ontwikkeling bevorderen.

De Minister van Duurzame Ontwikkeling kan in de loop van het jaar middelen vrijmaken voor activiteiten, oproepen en projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Het betreft een financiële ondersteuning aan organisaties die via hun projecten of activiteiten duurzame ontwikkeling bevorderenDe wettelijke basis voor het toewijzen van subsidies is opgenomen in de Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling van 5 mei 1997.

De wet onderscheidt drie soorten toekenningen:

  • Subsidies voor de werking van koepel- of netwerkorganisaties die duurzame ontwikkeling bevorderen in België (mits erkenning)
  • Subsidies aan internationale organisaties of netwerken voor projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling op mondiaal vlak of binnen de Europese Unie
  • Subsidies aan organisaties voor projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling in België

Toekenning van Subsidies

Aan de toekenning van subsidies worden specifieke voorwaarden gekoppeld. De projectsubsidies worden gekoppeld aan één of meer thema’s die een invulling geven aan het beleid van de Minister. Indien de Minister opteert om een projectoproep te lanceren, zal dit op deze website of de website www.sdgs.be aangekondigd worden. De subsidies die wij verlenen worden enkel toegekend op basis van projectoproepen,  tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Er loopt momenteel geen projectoproep. Zodra dit het geval is, lanceren we een oproep met alle specifieke informatie over het project op de bovengenoemde websites. Aarzel dus niet om ze af en toe te raadplegen!