Languages

Subsidies voor projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling

Aan de toekenning van subsidies worden specifieke voorwaarden gekoppeld. De projectsubsidies worden gekoppeld aan één of meer thema’s die een invulling geven aan het beleid van de Minister. Indien de Minister opteert om een projectoproep te lanceren, zal dit op deze website of de website www.sdgs.be aangekondigd worden. De subsidies die wij verlenen worden enkel toegekend op basis van projectoproepen,  tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Nieuwe oproepen worden in de rubriek "Nieuws" van beide websites aangekondigd. Daar vindt u alle specifieke informatie over de projecten. Aarzel dus niet om ze af en toe te raadplegen!

Hieronder vindt u de lijst van subsidies die in 2023 werden toegekend
project Organisatie Korte beschrijving project Subsidiebedrag

Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2022 - Edition 2023

Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

Voorbereiding en organisatie van een event m.b.t. bekendmaking beste duurzaamheidsverslagen over verschillende categorieën in België.  Met het project beoogt IBR onder meer ondernemingen en andere organisaties aan te moedigen transparant verslag uit te brengen over duurzaamheidskwesties, het bewustzijn te vergroten en de verspreiding van best practices op het gebied van duurzaamheid en SDG-rapportering in België te vergemakkelijken (d.m.v. workshops), alsook trends weer te geven binnen het rapporteren over duurzaamheid. Het project draagt bij aan het promoten van het beschikbaar stellen van duurzaamheidsinformatie voor alle stakeholders.

Meer informatie  : https://www.sustainabilityreports.be

15 000 euro

Future Generations Summit 2023

Stichting voor Toekomstige Generaties

De Future Generation Summit is een afrondingsevent dat draait rond het in de kijker zetten van innovatieve initiatieven (360° duurzame innovaties) die vormgeven aan een duurzamere toekomst. Deze initiatieven zijn uitwerkt door jonge ‘impactondernemers’ en werden bekroond door de Stichting voor Toekomstige Generaties. Het project draagt bij aan bewustwording en innovaties in de ondernemingswereld om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Meer informatie: https://www.futuregenerations.be/nl/projet/future-generations-summit-2023

9 500 euro

ERSIS-studie, gegevens 2023

Forum Ethibel

ERSIS staat voor Ethibel Research on Sustainable Investments and Savings. Het betreft een rapport over duurzaam sparen en beleggen in België. Elk jaar presenteert het de stand van zaken en de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid op de Belgische financiële markt. Het project draagt bij aan ethisch verantwoord sparen en beleggen.

Meer informatie: https://www.forumethibel.org/en/publications/ersis-studies

21 445 euro

SDG Barometer, editie 2024

Universiteit Antwerpen (in samenwerking met Antwerp Management School (AMS) en Louvain School of Management (UCLouvain)

De tweejaarlijkse SDG Barometer polst naar de manier waarop bedrijven en andere organisaties in België de SDGs (Sustainable Development Goals) eigen maken, integreren in strategie, implementeren en erover communiceren. 

Naast de standaard onderzoeksvragen zal voor de komende editie ook ingezoomd worden op volgende actuele thema’s : due diligence, de relatie SDGs en Human Resource-beleid, de benchmarking met SDG Barometer Nederland en de nieuwe EU-regelgeving en impact hiervan op de kmo’s. Het project draagt bij aan de realisatie van Agenda 2030.

De resultaten van het onderzoek zullen toegelicht worden op SDG Forum 2024.

39 970 euro

Young Reporters for the Environment: SDG-Journalist

GoodPlanet Belgium

Het concept achter het project in België is om jongeren, ongeacht hun achtergrond, uit te nodigen om hun stem te laten horen over een kwestie die verband houdt met duurzame ontwikkeling en dat via verschillende media zoals het schrijven van artikelen, het maken van video’s, podcasts of fotoreportages. Om deze jongeren aan te moedigen om hun mening te geven over thema’s rond duurzame ontwikkeling d.m.v. journalistieke verslaggeving worden verschillende middelen (vorming SDG, expertise van journalisten met ervaring,…) aangeboden. Het project zet in op het aanleren van concepten van duurzame ontwikkeling aan jongeren met een journalistieke ambities.

Meer informatie: https://www.goodplanet.be/nl/yre-nl/

21 982 euro

Projectoproep 2023 in het kader van due diligence

Belconfect, Flanders DC en Rikolto

In het kader van (verder) uitwerken van een due diligence strategie binnen een kmo of andere organisatie, krijgen volgende organisaties  een financiële ondersteuning:

  • Verdere uitbouw van de mensenrechten en milieu ketenzorg voor onze werkkledij en -schoenen’ (BELCONFECT)
  • Het 'charter van Ghana' - Gezamelijk engagement van Vlaamse modebedrijven voor meer duurzame fashion supply (FLANDERS DC)
  • Ontwikkeling interne strategie en capaciteitsversterking Due Diligence’ (RIKOLTO)
50 625 euro