Languages

Subsidies voor projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling

Aan de toekenning van subsidies worden specifieke voorwaarden gekoppeld. De projectsubsidies worden gekoppeld aan één of meer thema’s die een invulling geven aan het beleid van de Minister. Indien de Minister opteert om een projectoproep te lanceren, zal dit op deze website of de website www.sdgs.be aangekondigd worden. De subsidies die wij verlenen worden enkel toegekend op basis van projectoproepen,  tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Nieuwe oproepen worden in de rubriek "Nieuws" van beide websites aangekondigd. Daar vindt u alle specifieke informatie over de projecten. Aarzel dus niet om ze af en toe te raadplegen!