Languages

Subsidies aan internationale organisaties of netwerken

Lidmaatschap European Sustainable Development Network (ESDN)

Dit Europese netwerk bestaat uit ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het beleid inzake duurzame ontwikkeling en beoogt de uitwisseling van beste praktijken tussen Europese deskundigen te vergemakkelijken, in het bijzonder in verband met de nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling.

De hoofdactiviteiten bestaan erin informatie via een website en nieuwsbrieven te verspreiden en toegepast onderzoek naar onderwerpen op de Europese politieke agenda uit te voeren. Daarnaast organiseert het netwerk jaarlijks een conferentie, bezoeken voor peer learning en meer specifieke thematische workshops doorheen het jaar.

Om de activiteiten te structureren heeft het netwerk in 2005 een stuurcomité en een permanent secretariaat opgericht. Vanwege succes hebben de vertegenwoordigers van de landen die lid zijn van het European Sustainable Development Network in 2019 beslist om het netwerk om te vormen tot een vereniging.

De toegekende subsidie bedroeg 10 000 euro voor de jaren 2014 -2018 en 12.000 euro voor de jaren 2019 - 2023.

Meer informatie

https://www.esdn.eu/

 

Electronics Watch Low-emission Vehicles Programme

Het FIDO ondersteunt het ‘Low-emission Vehicles Programme’, dat door de ngo Electronic Watch in 2022 gelanceerd werd. Het programma zoomt in op het naleven van arbeidsrechten en mensenrechten en dat specifiek in de toeleveringsketen van de auto-industrie (lage-emissie wagens), gaande van mijnen tot de assemblage van batterijen. Het  LEV-programma zal instrumenten en middelen ontwikkelen voor overheidsinkopers om aan te dringen op meetbare verbeteringen in de sector en de toeleveringsketens. Het project draagt bij aan de verduurzaming van de waardeketens.

De toegekende subsidie bedroeg 5. 000 euro voor 2022 en 9.500 euro voor 2023.

Meer informatie

https://electronicswatch.org/en/low-emission-vehicles_2611904