Languages

News

Hernieuwde samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Het huidige...

Minister Marghem stelt prioritaire beleidsacties duurzame ontwikkeling 2018 voor in het parlement

De minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem, stelde op woensdag 22 november haar beleidsnota Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling voor in de Kamercommissie Volksgezondheid. De beleidsnota schetst de prioriteiten...

‘Mama blijft aan boord’, een campagne tegen zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie

Volgens een studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werden 3 van de 4 werkende vrouwen geconfronteerd met minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling en spanningen op het werk op basis...

Hoe zit dat met duurzame cosmetica en verzorgingsproducten?

FOD Volksgezondheid organiseert infosessie over de duurzaamheid van cosmetica en verzorgingsproducten Voor elk schoonheidskwaaltje heb je tegenwoordig een poedertje, zalfje, potje of tube. Veel van deze wondermiddelen zijn gemaakt van...

Hoe ver staat België met het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)?

Een studie, in opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), brengt de evolutie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030 in kaart en geeft de belangrijke werkpunten aan. Meer over deze studie lees je op...

Neem deel aan de uitwerking van het interfederaal Energiepact

Tot 5 november kunnen alle burgers hun mening geven over wat het toekomstige energiebeleid van België moet zijn. Deze burgerconsultatie vindt plaats via de website www.energiepact2050.be . De federale en regionale Belgische ministers van...

Overheidsopdrachten nemen deel aan de strijd tegen sociale dumping

De FOD Kanselarij van de Eerste minister breng de “Gids - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” uit. Deze gids is bestemd voor alle aanbestedende overheden van België en zal ook...

Conferentie ter ere van 20 jaar Duurzame ontwikkeling in België

FIDO organiseert conferentie over 20 jaar Duurzame Ontwikkeling in België. 2017 is een belangrijk jaar voor duurzame ontwikkeling in België. De Federale wet rond Duurzame Ontwikkeling bestaat 20 jaar. 10 jaar geleden hebben we Duurzame...

De mobiliteit van werknemers onder de loep

Vul de nieuwe enquête over het woon-werkverkeer in België in Werken er meer dan 100 mensen in uw organisatie? Dan is ze verplicht om deel te nemen aan de enquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer, die deze zomer van start is gegaan. In 2014...

Ontdek de maatschappelijke ambities van het FIDO!

FIDO publiceert duurzaamheidsverslag 2015-2016 Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) schrijft haar visie en ambities voor de komende jaren neer in haar kersvers duurzaamheidsverslag. Het verslag bouwt verder op ons...