Languages

News

Wedstrijd voor de meest verantwoorde openbare aanbesteding

Het is zover, de tweede editie van de Waalse prijs voor de meest verantwoorde openbare aanbesteding wordt gelanceerd! Zorgt u ervoor dat milieu-, sociale of ethische overwegingen in uw openbare aanbestedingen op worden genomen? Wilt u uw...

30 Juli Werelddag tegen mensenhandel

Op dinsdag 30 juli vindt de jaarlijkse Werelddag tegen mensenhandel plaats. Mensenhandel is een ernstige misdaad en een schending van de mensenrechten. Op de Werelddag tegen mensenhandel tracht de Verenigde Naties het publiek bewust te...

Persprijs duurzame ontwikkeling: laureaten 2019

Hier de drie journalistieke projecten die de jury van de FRDO-persprijs bekroonde (reeds gepubliceerd of in fase van publicatie): “De SDG in België en Vlaanderen onder de loep”, Katelijne Norga – artikelenreeks op het mediaplatform www...

Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling

In dit rapport maakt het FPB een balans op en evalueert het de uitvoering van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sinds de goedkeuring van de SDG's (Sustainable Development Goals) in 2015. Het rapport behandelt drie vragen:...

Gids voor due diligence in textiel- en schoenen sector

Gids voor verantwoorde Supply Chains Management (Due Diligence) in de textiel- en schoenen sector Op 19 maart 2019 heeft het nationaal contactpunt België (NCP) in samenwerking met de federaties Cremoda, Fedustria en Comeos, de vakbonden...

Attaché Duurzame Ontwikkeling (internationale opvolging)

Attaché Duurzame Ontwikkeling (internationale opvolging) Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling zoekt een Attaché Duurzame Ontwikkeling. DOWNLOAD FUNCTIE OMSCHRIJVING Kandidatuur Om je kandidaat te stellen, stuur je een...

Duurzame chocolade met beyond Chocolade

Minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem, ondertekent partnerschap voor duurzame Belgische chocolade Overheden, retailers en middenveldorganisaties bundelen krachten in een partnerschap voor duurzame Belgische Chocolade...

Nieuwe jongerenvertegenwoordigers VN verkozen

VN stelt twee nieuwe jongerenvertegenwoordigers aan De nieuwe jongerenvertegenwoordigers van de VN zijn Flore De Pauw voor Duurzame Ontwikkeling en Lisa Koopman voor Jeugd . Beiden werden in Brussel verkozen om twee jaar lang het mandaat...

FODs dragen bij aan SDGs

Wat doen de federale overheidsdiensten om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling? De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) publiceert online twee documenten die een beeld geven van de vooruitgang van de...

24.04 Seminarie: Duurzame ontwikkeling in de Belgische Politiek

24.04 Seminarie: Duurzame ontwikkeling in de Belgische Politiek De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling maakt op 24 april 2019 een stand van zaken op: hoe staat het precies met duurzame ontwikkeling in de Belgische politiek? FIDO...