Languages

News

SDG Barometer 2022: Bedrijven hadden niet eerder zoveel aandacht voor duurzaamheid

Ondanks de coronacrisis zijn Belgische bedrijven de voorbije jaren meer aandacht aan de Sustainable Development Goals, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, gaan besteden. “Dat is positief”, zeggen de onderzoekers achter...

Minister Khattabi roept middenveld op om bij te dragen aan een rechtvaardige Transitie

Minister voor Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi peilt naar de grootste uitdagingen en de beste oplossingen om tot rechtvaardige transitie te komen. De mening van vertegenwoordigers uit het middenveld...

Projectoproep: kennis delen in lerende netwerken ketenbeheer en due diligence

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceert een tweede projectoproep voor het delen van kennis rond ketenbeheer en due diligence in lerende netwerken. Sectorfederaties die een lerend netwerk willen opstarten kunnen...

Just Transition Policy Launch event: Videos & Presentaties

Op 24 mei bracht Minister voor Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi de duurzame ontwikkelingssector samen om het voorbereidend werk voor het beleid rond rechtvaardige transitie op te starten. Op 24 mei kondigde minister Zakia Khattabi de...

Waar moet beleid rond ondernemingen en mensenrechten op focussen, volgens de Belgische stakeholders?

Op dit moment werkt België aan een tweede nationaal actieplan rond ondernemingen en mensenrechten. Met dit nationaal actieplan en eerder werk wil België mensenrechten beter integreren in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap...

De ICDO stelt het duurzameontwikkelingsbeleid van de federale overheidsdiensten in 2021 voor

2021 werd gekenmerkt door de goedkeuring van een nieuw Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en verschillende andere actieplannen die een antwoord bieden op de uitdagingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s of SDG’s) van...

Hoe kan België zijn economische veerkracht versterken ?

In 2020 heeft het FIDO laten onderzoeken hoe België duurzamer, inclusiever en veerkrachtiger kan worden na de COVID-19-crisis. Het eindrapport doet een aantal voorstellen waaronder ook het ontwikkelen van een veerkrachttest voor bedrijven...

De federale regering keurt haar Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling goed

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling ambieert o.a. een sterk transversaal beleid dat rekening houdt economische, sociale en milieuaspecten. De voorstellen in het plan zijn dan ook van toepassing op alle federale departementen en op...

België zet stap naar circulaire en ethische smartphones en laptops

Deze maand ondertekende Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het internationale Circular & Fair ICT-pact. Dit pact wil de productieketens van laptops en smartphones circulairder, duurzamer en...

ICDO publiceert over duurzaamheid bij de federale overheid.

Het jaarlijks verslag van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) vertelt wat de federale overheidsdiensten het afgelopen jaar gedaan hebben om hun beleid te verduurzamen. Zo stonden o.a. een duurzaam post-...