Languages

News

Neem deel aan de enquête 'Drempels en drijfveren voor duurzaamheid in bedrijven'

Beter begrijpen voor beter advies Om bedrijven te helpen veranderingen in gang te zetten, moeten eerst de obstakels en drijfveren worden geïdentificeerd en begrepen. Ondernemers zelf zijn natuurlijk het best geplaatst om deze essentiële...

Meer dan de helft van de maatregelen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling zit op schema

Deze criteria hebben betrekking op het interdepartementale karakter van de maatregelen, de hoofdstukken van het federaal plan waarop ze betrekking hebben, het tijdschema voor de uitvoering, de gebruikte beleidsinstrumenten, de impact op de...

De ICDO stelt het beleid rond duurzame ontwikkeling voor de federale overheidsdiensten in 2022 voor

Het jaar werd gekenmerkt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de talrijke steunmaatregelen van de NAVO-lidstaten, waaronder België.. In deze woelige geopolitieke context hebben de federale overheidsdiensten de nodige logistieke...

Projectoproep Belgium Builds Back Circular (BBBC) zoekt projecten rond circulaire economie

De minister van Milieu, Zakia Khattabi, en de vicepremier en minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, hebben de tweede projectoproep Belgium Builds Back Circular (BBBC) gelanceerd in het kader van het Nationaal Herstel- en...

Nationale Loterij lanceert projectoproep duurzame ontwikkeling

Bent u actief in een non-profit, de publieke of sociale sector? Wilt u financiële steun om een project rond duurzame ontwikkeling op te starten? Dien dan vóór 9 mei een aanvraag in via de website van de Nationale Loterij . De minister van...

Duurzame ontwikkeling is ook in tijden van crisis essentieel

De laatste jaren gaan we van de ene naar de andere crisis. De wereldwijde coronapandemie is nog niet helemaal verteerd terwijl er oorlog uitbreekt in Oekraïne, waardeketens verstoord geraken en energieprijzen de hoogte inschieten. Deze...

Nog maar acht jaar om de SDG's te verwezenlijken - Rapport 2022 van het Federaal Planbureau over duurzame ontwikkeling

Het Federaal Planbureau heeft het eerste deel ‘Prospectief’ van het Federaal Rapport rond Duurzame Ontwikkeling 2022 gepubliceerd. In het voorjaar van 2024 zal het tweede deel worden gepubliceerd, waarin de stand van zaken wordt gegeven en...

Een toolbox voor verantwoordelijke ondernemers

Waarom due diligence? Overheden en organisaties vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker. Zichzelf respecterende onderneming of organisatie, groot of klein, heeft een visie op haar plaats en rol in de samenleving...

Save the date ! Prijsuitreiking van de ‘Awards for Best Belgian Sustainability Report’

Prijsuitreiking van de ‘Awards for Best Belgian Sustainability Report’ - 21e editie 29 november, KBC-hoofdkantoor, Brussel Deze ceremonie, die onder meer gesteund wordt door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, is de...

Duurzaam sparen en investeren in België zitten in de lift

Forum Ethibel heeft zopas de ERSIS-studie , een gezamenlijk initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel, gepubliceerd. In 2021 hebben duurzame Belgische investeringen voor...