Languages

News

Projectoproep: kennis delen in lerende netwerken Ketenbeheer en Due Diligence

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceert een projectoproep voor het delen van kennis rond ketenbeheer en due diligence in lerende netwerken. Sectorfederaties die een lerend netwerk willen opstarten kunnen tot 17...

Neem deel aan het Belgisch leernetwerk voor duurzame aankoop van ICT

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) organiseert een workshopreeks over de impact van IT-productie op mens en milieu: het Belgisch leernetwerk voor duurzame aankoop van ICT. De inschrijvingen zijn al volzet. Wie zich nu...

Neem deel aan de NBA stakeholdersconsultatie voor Ondernemingen en Mensenrechten

Wat is een NBA? Een NBA is een belangrijke stap in de ontwikkeling en uitvoering van een nationaal actieplan. Staten ontwikkelen nationale actieplannen als een beleidsstrategie ter bescherming tegen negatieve effecten van ondernemingen op...

Awards for Best Belgian Sustainability Reports

Met de steun van, onder andere het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, beloont deze prijs de organisaties die, naast hun financiële gegevens, ook op een innovatieve en transparante manier communiceren over hun sociale en...

Het SDG-bewustzijn in België blijft toenemen

Antwerp Management School, Louvain School of Management en de Universiteit Antwerpen hebben een vervolgstudie gepubliceerd van de SDG Barometer 2018. Deze nieuwe 2020 SDG Barometer schetst het duurzaamheidslandschap op nationaal niveau met...

Geef duurzaamheid een plaats in de sociale en economische heropstart van de coronacrisis

De crisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie benadrukt de gebreken en kwetsbaarheden van onze samenlevingen: de afhankelijkheid van bepaalde toeleveringsketens in de geglobaliseerde economie, de weerbaarheid van onze gezondheids- en...

Projectcall voor sociaal en circulair ondernemen

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roepen zij op om in partnerschappen circulaire hubs te creëren . Deze hubs zetten in op nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor sociale economie-bedrijven...

Een terugblik op het HLPF : De SDG’s zijn de weg naar herstel

Op het High-level Political Forum (HLPF) presenteren landen hun vooruitgang rond de SDG’s. Dit jaar ging het HLPF virtueel door van 7 tot en met 16 juli. Onverwacht stond dit HLPF in het teken van de weg naar herstel na de impact van COVID...

België wilt beleid rond mensenrechten en bedrijven verbeteren. Geef feedback via www.nationalbaselineassesment.be

CSR-verantwoordelijken, mensenrechten-NGO’s, academici en beleidmakers kunnen vanaf nu hun visie, mening of ideeën rechtstreeks delen met de mensen die het beleid rond mensenrechten en bedrijven opstellen voor de Belgische overheid. Surf...

HOE DRAGEN DE FOD’S BIJ AAN DUURZAME ONTWIKKELING?

Activiteitenverslag 2019 van de ICDO De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) publiceert elk jaar een activiteitenverslag over de vooruitgang die de verschillende Federale Overheidsdiensten (FOD’s) hebben geboekt...