Languages

News

Duurzame chocolade met beyond Chocolade

Minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem, ondertekent partnerschap voor duurzame Belgische chocolade Overheden, retailers en middenveldorganisaties bundelen krachten in een partnerschap voor duurzame Belgische Chocolade...

Nieuwe jongerenvertegenwoordigers VN verkozen

VN stelt twee nieuwe jongerenvertegenwoordigers aan De nieuwe jongerenvertegenwoordigers van de VN zijn Flore De Pauw voor Duurzame Ontwikkeling en Lisa Koopman voor Jeugd . Beiden werden in Brussel verkozen om twee jaar lang het mandaat...

FODs dragen bij aan SDGs

Wat doen de federale overheidsdiensten om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling? De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) publiceert online twee documenten die een beeld geven van de vooruitgang van de...

24.04 Seminarie: Duurzame ontwikkeling in de Belgische Politiek

24.04 Seminarie: Duurzame ontwikkeling in de Belgische Politiek De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling maakt op 24 april 2019 een stand van zaken op: hoe staat het precies met duurzame ontwikkeling in de Belgische politiek? FIDO...

Duurzame Ontwikkelings Week 2019

De Europese Duurzame Ontwikkelingsweek 2019 komt er aan: 30 mei tot 5 juni Donderdag 30 mei start de Europese Week voor de Duurzame Ontwikkeling. Dit initiatief zet activiteiten, projecten en evenementen die duurzame ontwikkeling promoten...

Lancering Sustatool

Vlaamse overheid lanceert Sustatool Een systematische en praktische no-nonsense aanpak voor een beter en versneld beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op 15 maart 2019 lanceert de Vlaamse overheid officieel de...

Grondstoffen -schaarste, de Belgische economie en de SDG’s

Nieuwe studie brengt impact van grondstoffenschaarste op de Belgische economie en het behalen van de SDG’s in kaart. Welke grondstoffen zijn belangrijk voor de Europese – en dan vooral de Belgische – economie? Hoe groot is de kans dat deze...

De SDG-Barometer

Belgische organisaties scoren prima in adoptie SDG’s Antwerp Management School, Louvain School of Management en Universiteit Antwerpen brengen het allereerste nationale onderzoek uit naar hoe Belgische organisaties, zowel publiek als privé...

Wordt jouw organisatie de nieuwe SDG VOICE 2019?

De minister voor Duurzame Ontwikkeling en het FIDO zijn op zoek naar zes nieuwe SDG-ambassadeurs voor 2019. Als SDG Voice is het jouw taak om niet alleen te informeren over de SDGs, maar ook mensen te enthousiasmeren om zelf de handen uit...

FIDO's impact: Bevraging afgerond - Afgesloten onderzoek

De mening van jouw FOD of organisatie telt! Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) wil peilen welke impact onze organisatie heeft op de duurzame ontwikkeling en bevraagt de andere federale overheidsdiensten en het...