Languages

News

Hoe ver staat België met het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)?

Een studie, in opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), brengt de evolutie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030 in kaart en geeft de belangrijke werkpunten aan. Meer over deze studie lees je op...

Neem deel aan de uitwerking van het interfederaal Energiepact

Tot 5 november kunnen alle burgers hun mening geven over wat het toekomstige energiebeleid van België moet zijn. Deze burgerconsultatie vindt plaats via de website www.energiepact2050.be . De federale en regionale Belgische ministers van...

Overheidsopdrachten nemen deel aan de strijd tegen sociale dumping

De FOD Kanselarij van de Eerste minister breng de “Gids - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” uit. Deze gids is bestemd voor alle aanbestedende overheden van België en zal ook...

Conferentie ter ere van 20 jaar Duurzame ontwikkeling in België

FIDO organiseert conferentie over 20 jaar Duurzame Ontwikkeling in België. 2017 is een belangrijk jaar voor duurzame ontwikkeling in België. De Federale wet rond Duurzame Ontwikkeling bestaat 20 jaar. 10 jaar geleden hebben we Duurzame...

De mobiliteit van werknemers onder de loep

Vul de nieuwe enquête over het woon-werkverkeer in België in Werken er meer dan 100 mensen in uw organisatie? Dan is ze verplicht om deel te nemen aan de enquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer, die deze zomer van start is gegaan. In 2014...

Ontdek de maatschappelijke ambities van het FIDO!

FIDO publiceert duurzaamheidsverslag 2015-2016 Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) schrijft haar visie en ambities voor de komende jaren neer in haar kersvers duurzaamheidsverslag. Het verslag bouwt verder op ons...

Middag DO over "Megatrends & SDGs"

FIDO organiseert Middag DO over megatrends en de SDGs Op donderdag 5 oktober organiseert Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een Middag Duurzame Ontwikkeling over de invloed van megatrends op de SDGs. Megatrends zijn...

Wat doe jij tegen kinderarmoede?

Kom naar de Studiedag Kinderarmoedebestrijding en wissel ervaringen uit! Op 3 oktober organiseert de POD Maatschappelijke Integratie een studiedag rond het bestrijden van kinderarmoede in steden. Met deze studiedag wil de instelling mensen...

Elektrische taxi's: een pilootproject

Partnerschappen: Expertise bundelen en duurzame mobiliteit stimuleren Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en als organisaties alleen oplossingen uitwerken is er weinig slaagkans. Maar wanneer krachten en expertise van diverse...

Burgerinitiatieven als motor van duurzame economische activiteiten

Partnerschappen: Knowhow overbrengen van burgers naar managers van morgen Maatschappelijke vraagstukken zijn complex en als organisatie alleen oplossingen uitwerken heeft weinig slaagkans. Maar wanneer krachten en expertise van diverse...