Languages

Het integreren van duurzame ontwikkeling in ons beleid is dringender dan ooit

Slechts een paar dagen voor het "High-level Political Forum on Sustainable Development" zijn er een aantal rapporten gepubliceerd waarin de vooruitgang, van lokaal tot mondiaal niveau, met betrekking tot het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) wordt samengevat. Hun conclusies komen overeen en benadrukken allemaal de noodzaak om de implementatie van de SDGs te versnellen en de trend naar transformatief beleid om te buigen.

The UN Sustainable Development Goals Report 2024

Op 28 juni 2024 publiceerde de VN het rapport over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2024, het enige officiële document waarin de wereldwijde vooruitgang op weg naar de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling wordt bijgehouden. Het rapport, dat is opgesteld in samenwerking met meer dan 50 internationale en regionale agentschappen op basis van de meest recente gegevens uit meer dan 200 landen en gebieden, beschrijft de belangrijkste uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd bij het voldoen aan de belofte voor 2030 om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en niemand achter te laten.

De conclusies zijn duidelijk: met nog maar zes jaar te gaan is de huidige vooruitgang bij lange na niet voldoende om de SDGs te bereiken.  Zonder massale investeringen en actie op grotere schaal zal het bereiken van de SDGs - de blauwdruk voor een veerkrachtigere en welvarendere wereld en de routekaart om uit de huidige wereldwijde crises te komen - buiten bereik blijven. De aanslepende gevolgen van de COVID-19 pandemie, escalerende conflicten, geopolitieke spanningen en toenemende klimaatverstoring hebben de vooruitgang ernstig belemmerd.

ENKELE CIJFERS
  • Minder dan 1/5 van de SDG-doelstellingen ligt op schema, terwijl bijna de helft minimale of matige vooruitgang laat zien en meer dan een derde stagneert of achteruitgaat.
  • Het rapport laat een groeiende mondiale ongelijkheid zien, met 23 miljoen meer mensen die in extreme armoede leven en meer dan 100 miljoen meer mensen die honger lijden in 2022 dan in 2019.
  • Het aantal mensen dat noodgedwongen is gevlucht door conflicten heeft een ongekend niveau bereikt, namelijk bijna 120 miljoen in mei 2024, en het aantal burgerslachtoffers is tussen 2022 en 2023 met 72% gestegen.
  • Milieucrisissen bedreigen de fundamenten van 's werelds ecosystemen. 2023 was het warmste jaar ooit, met temperaturen die de kritische grens van 1,5°C naderen.

Er is enige concrete vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld bij het terugdringen van de kindersterfte wereldwijd, het voorkomen van hiv-besmetting en het verbeteren van de toegang tot energie en mobiele breedband. Maar het rapport belicht veel gebieden waar zich tegenslagen hebben voorgedaan en wijst op gebieden waar de actie moet worden versneld, met name de volgende kritieke gebieden die de vooruitgang op het gebied van de SDG's ondermijnen: klimaatverandering, vrede en veiligheid, ongelijkheid tussen en binnen landen, enzovoort.

Het rapport maakt duidelijk dat we ons op een kritiek punt bevinden. Regeringen hebben hun inzet voor de SDGs herbevestigd op de SDG Summit in september 2023 en zijn het eens geworden over de noodzaak van dringende, ambitieuze en transformatieve inspanningen om de volledige doelstellingen tegen 2030 te bereiken. De wereld moet nu de confrontatie aangaan met de vele crises die duurzame ontwikkeling bedreigen. We hebben vrede, solidariteit en een versnelde uitvoering van de SDGs nodig.

"De tijd van alleen maar beloftes is voorbij. Politieke verklaringen moeten dringend in daden worden omgezet. We moeten nu in actie komen, en daadkrachtig." - Li Junhua, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Dit rapport is een van de werkdocumenten voor het volgende High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), dat van maandag 8 juli tot woensdag 17 juli 2024 zal worden georganiseerd. Elk jaar ontmoeten een aantal lidstaten van de Verenigde Naties elkaar in New York om de voortgang te evalueren die ze hebben geboekt bij het implementeren van de SDGs. Dit jaar wordt het forum georganiseerd onder auspiciën van de Economische en Sociale Raad. Het thema van het forum is “Reinforcing the 2030 Agenda and eradicating poverty in times of multiple crisis: the effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions”.

Op globaal niveau

Als aanvulling op dit VN-rapport beoordeelt het Sustainable Development Report van het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) de vooruitgang die de 193 VN-lidstaten hebben geboekt bij het behalen van de SDGs en presenteert deze in de vorm van een scorekaart met wereldwijde prestatieranglijsten, interactieve kaarten, landenprofielen, enz.

In het rapport, dat op 17 juni is gepubliceerd, wordt niet alleen gewezen op het lage percentage SDGs dat op schema ligt, maar ook op het feit dat het tempo waarin de SDGs worden bereikt aanzienlijk verschilt per groep landen. In het bijzonder wordt benadrukt dat duurzame ontwikkeling een langetermijnuitdaging is voor investeringen en dat hervorming van de mondiale financiële architectuur urgenter is dan ooit. 

…op federaal niveau

Op 25 juni publiceerde het Federaal Planbureau zijn analyse van de uitvoering van het federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling. De conclusies spreken voor zich: om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, is een ambitieuzer beleid inzake duurzame ontwikkeling nodig.

.…op Europees niveau

Op 18 juni heeft Eurostat het "Sustainable development in the European Union Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context 2024 edition" gepubliceerd. Het verslag geeft een gedetailleerd overzicht van de vooruitgang die de afgelopen 5 jaar is geboekt voor elk van de 17 SDGs. Het is gebaseerd op een reeks van 102 indicatoren die in samenwerking met een groot aantal belanghebbenden zijn geselecteerd op basis van criteria van statistische kwaliteit en relevantie voor de politieke context van de EU. Het verslag identificeert de meest urgente uitdagingen voor duurzame ontwikkeling op Europees niveau.

"Het verslag is een essentieel instrument dat ons laat zien hoe ver we zijn gekomen en hoe ver we nog hebben te gaan om de SDGs in dit decennium van actie werkelijkheid te laten worden binnen en buiten de EU. De eerste stap in deze richting is ervoor te zorgen dat de SDGs hoog op de politieke agenda van de volgende EU-legislatuur blijven staan." - Paolo Gentiloni, Europees commissaris voor Economie.


Meer info

The Sustainable Development Goals Report 2024

High-Level Political Forum 2024

Sustainable Development Report 2024

De SDG's tegen 2030 realiseren: de tijd dringt - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2024

Sustainable development in the European Union : monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context – 2024 edition

 

De inhoud op deze pagina gaat over de volgende SDGs