Languages

News

eDiv: een onlinetool voor een diverse en inclusieve werkomgeving

Wat is eDiv? eDiv is een gratis onlinetool die werd ontwikkeld door UNIA (een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijkheid bevordert in België) om Belgische bedrijven, ondernemingen en openbare diensten te...

Duurzame-ontwikkelingsindicatoren 2024: minder dan een derde van de doelen bereikt

Hoe is het gesteld met duurzame ontwikkeling in België? Dat onderzocht het FPB aan de hand van zo’n 80 indicatoren. De analyse laat toe om te zien of ons land op weg is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te halen en hoe het...

Namaakproducten opwaarderen: de FOD Economie kiest voor een circulaire aanpak

Jaarlijks moeten bijna 200.000 illegale producten worden vernietigd In 2023 heeft de Economische Inspectie van de FOD Economie maar liefst 189.152 namaakproducten in beslag genomen. Parfums en huidverzorgingsproducten stonden bovenaan de...

Europese Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie – 4 en 5 maart 2024

Ter voorbereiding daarvan heeft België het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) om een verkennend advies gevraagd: "Welke maatregelen moet de EU treffen om een meer omvattend beleidskader voor een rechtvaardige transitie tot stand...

Workshops Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2024: schrijf je nu in!

Elk jaar organiseert het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) een prijsuitreiking om de beste Belgische duurzaamheidsverslagen te belonen. De winnaars voor 2023 werden in november bekendgemaakt . Dit initiatief, gesteund door FIDO, wil...

Associations21 en Reset.Vlaanderen verlengen hun erkenning als koepel- of netwerkorganisatie

5-jaar lang de transitie naar een duurzame maatschappij mee versterken Associations21, voor de Franstalige Gemeenschap, en Reset.Vlaanderen, voor de Vlaamse Gemeenschap, zijn door de Minister van Duurzame Ontwikkeling erkent als koepel- en...

Eindfase voor de Burger-Agora

Om België de nodige instrumenten aan te reiken om naar een duurzame samenleving te evolueren, heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi, twee jaar lang alle Belgische...

Bereken als consument de werkelijke totale kost van je huishoudtoestellen

Dit project vloeit voort uit een eenvoudige vaststelling: wanneer je energieverslindende producten koopt, ben je niet volledig op de hoogte van de werkelijke kosten die gepaard gaan met het dagelijks gebruik ervan. Naast de aankoopprijs,...

Kunnen we internationale voedselketens duurzaam maken?

Dit was de ‘hamvraag’ tijdens het evenement 'Harvesting sustainability: is there a future for Palm Oil and Soy', dat op 16 november werd georganiseerd door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), The Shift en de federale...

Duurzaam sparen en beleggen in België: de geactualiseerde ERSIS-studie is beschikbaar

Forum Ethibel is een not-for-profit organisatie die als doel heeft om duurzaamheid te promoten in ondernemingen en op financiële markten. De organisatie heeft een ruime ervaring in duurzaam ondernemen en investeren . Forum Ethibel heeft...