Languages

Oprichting van een leerstoel in onderwijs voor duurzame ontwikkeling en oproep actie-onderzoeksprojecten

ARES lanceert een oproep voor actie-onderzoeksprojecten als onderdeel van de oprichting van een leerstoel in onderwijs voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Solliciteer vóór 6 oktober.

In de bijzondere context waarin onze samenleving zich momenteel bevindt, zien leraren een dringende noodzaak om leerplannen aan te passen en veranderingen in de leerplannen te integreren om mee te zijn met de uitdagingen van de ecologische en sociale transitie. De onderwijs- en onderzoekssector, als knooppunt voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, speelt een sleutelrol  in de aanpassing van ons onderwijs aan deze uitdagingen. Daarom is er onlangs een leerstoel "Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling in het Hoger Onderwijs" in het leven geroepen, gecoördineerd door de ARES (Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs). 

De oprichting van deze leerstoel heeft een dubbel doel: 

  • onderzoek op het gebied van onderwijs voor duurzame ontwikkeling stimuleren;
  • een praktische bijdrage leveren aan de integratie van de vaardigheden die nodig zijn voor de ecologische en sociale overgang in opleidingen die door instellingen voor hoger onderwijs (IHO's) worden aangeboden.

Om deze twee doelstellingen te verwezenlijken, is een van de eerste acties van de leerstoel het uitvoeren van een call for action onderzoeksprojecten.

Dien je actie-onderzoeksproject in vóór 6 oktober

Het doel van de projectoproep is om drie onderzoeksprojecten te selecteren die elk voor een periode van twee jaar met €160.000 worden gefinancierd. De projecten moeten aan de volgende criteria voldoen: 

  • zich bezighouden met onderwijs voor duurzame ontwikkeling of onderwijs voor ecologische en sociale transitie in het hoger onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel (FWB);
  • een interinstitutionele aanpak aanmoedigen door partnerschappen te ontwikkelen tussen universiteiten en hogescholen;
  • begeleid worden door een team van professoren en docenten van de betrokken universiteiten en hogescholen;
  • participatief actieonderzoek voorstellen, op basis van praktijkvoorbeelden van instellingen in Wallonië en Brussel, bijvoorbeeld door de onderzoeksvragen te ontwikkelen met de betrokkenen op het terrein en de resultaten van het onderzoek te promoten binnen de instellingen.

Wie kan deelnemen?

Potentiële begunstigden zijn universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs (IHO)cmet minstens één site in het Waals Gewest. Instellingen voor hoger onderwijs die geen vestiging hebben in het Waals Gewest kunnen een partner zijn van een IHO die minstens één vestiging heeft in het Waals Gewest. In dat geval wordt de financiering toegekend aan de hoofdinstelling en vervolgens verdeeld tussen de partners, volgens de voorwaarden die tussen hen zijn overeengekomen.

De voorstellen moeten uiterlijk op 6 oktober 2024 worden ingediend. Raadpleeg de specificaties voor meer informatie over de indieningsprocedures en de selectiecriteria.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met coordination_DD@ares-ac.be.

Dit initiatief wordt gefinancierd door Project 65 van het Waalse Herstelplan (PRW65) en gecoördineerd door de ARES (Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs).


Meer info

https://developpementdurable.wallonie.be/actualites/creation-d-chaire-en...