Languages

News

Awards for Best Belgian Sustainability Reports

Met de steun van, onder andere het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, beloont deze prijs de organisaties die, naast hun financiële gegevens, ook op een innovatieve en transparante manier communiceren over hun sociale en...

Het SDG-bewustzijn in België blijft toenemen

Antwerp Management School, Louvain School of Management en de Universiteit Antwerpen hebben een vervolgstudie gepubliceerd van de SDG Barometer 2018. Deze nieuwe 2020 SDG Barometer schetst het duurzaamheidslandschap op nationaal niveau met...

Geef duurzaamheid een plaats in de sociale en economische heropstart van de coronacrisis

De crisis veroorzaakt door de Covid-19-pandemie benadrukt de gebreken en kwetsbaarheden van onze samenlevingen: de afhankelijkheid van bepaalde toeleveringsketens in de geglobaliseerde economie, de weerbaarheid van onze gezondheids- en...

Projectcall voor sociaal en circulair ondernemen

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roepen zij op om in partnerschappen circulaire hubs te creëren . Deze hubs zetten in op nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor sociale economie-bedrijven...

Een terugblik op het HLPF : De SDG’s zijn de weg naar herstel

Op het High-level Political Forum (HLPF) presenteren landen hun vooruitgang rond de SDG’s. Dit jaar ging het HLPF virtueel door van 7 tot en met 16 juli. Onverwacht stond dit HLPF in het teken van de weg naar herstel na de impact van COVID...

België wilt beleid rond mensenrechten en bedrijven verbeteren. Geef feedback via www.nationalbaselineassesment.be

CSR-verantwoordelijken, mensenrechten-NGO’s, academici en beleidmakers kunnen vanaf nu hun visie, mening of ideeën rechtstreeks delen met de mensen die het beleid rond mensenrechten en bedrijven opstellen voor de Belgische overheid. Surf...

HOE DRAGEN DE FOD’S BIJ AAN DUURZAME ONTWIKKELING?

Activiteitenverslag 2019 van de ICDO De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) publiceert elk jaar een activiteitenverslag over de vooruitgang die de verschillende Federale Overheidsdiensten (FOD’s) hebben geboekt...

Wallonië op weg naar de 17 SDG's: balans van de vooruitgang

In september 2015 is Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de SDG's (Sustainable Development Goals) door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen. De 17 SDG's hebben als doel de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet weer...

Je overheidsstrategie verduurzamen dankzij de SDG’s

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) publiceert een handleiding voor overheidsdiensten te helpen hun strategie te verduurzamen. Deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen van 4 federale instellingen en geeft...

Duurzaamheid en Armoede: 10e tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De Begeleidingscommissie van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting stelde op woensdag 11 december 2019 zijn 10e tweejaarlijks verslag 2018-2019 met als thema “Duurzaamheid en armoede” voor...