Languages

News

Geluksindicator: waar is het goed om te leven?

Geluk en migratie Het SDSN-verslag 2018 is gebaseerd op het thema “Geluk en migratie”. Met de globalisering zijn mensen steeds meer in beweging, op zoek naar een beter leven. Maar vinden ze dat ook? Deze vraag staat centraal in de analyse...

Prijs “Duurzame ontwikkeling voor de pers” van de FRDO: ontdek de winnaars

Het gegeven is in 2018 enigszins veranderd: dit keer is er geen prijsuitreiking meer aan het einde van een project, maar een vergoeding die wordt aangeboden aan de auteurs, scenarioschrijvers... die klaarstaan om aan de slag te gaan, of...

Reportage Stad Gent op RTBF

Reportage over Stad Gent als duurzame stad in Alors, On change! op RTBF RTBF toont woensdag 7 maart, reportage over de transitie van Stad Gent naar duurzamere stad in Alors, On Change! op la Deux (RTBF). Om 23 uur kunt u zien hoe Gent en...

45 Laureaten voor projectoproep Duurzame Ontwikkeling van De Nationale Loterij

Nationale Lotterij maakt laureaten van de projectoproep "Duurzame Ontwikkeling" bekend. In juni 2017 lanceerde de Nationale Loterij een projectoproep om duurzame ontwikkeling in onze maatschappij aan te moedigen. De 45 laureaten zijn nu...

Koopt de Belgische overheid echt duurzaam?

Twee aanvullende analyses tonen aan hoe in overheidsopdrachten rekening wordt gehouden met duurzaamheidscriteria. In 2017 hebben onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen op vraag van het FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame...

Hernieuwde samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Het huidige...

Minister Marghem stelt prioritaire beleidsacties duurzame ontwikkeling 2018 voor in het parlement

De minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem, stelde op woensdag 22 november haar beleidsnota Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling voor in de Kamercommissie Volksgezondheid. De beleidsnota schetst de prioriteiten...

‘Mama blijft aan boord’, een campagne tegen zwangerschaps- en moederschapsdiscriminatie

Volgens een studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werden 3 van de 4 werkende vrouwen geconfronteerd met minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling en spanningen op het werk op basis...

Hoe zit dat met duurzame cosmetica en verzorgingsproducten?

FOD Volksgezondheid organiseert infosessie over de duurzaamheid van cosmetica en verzorgingsproducten Voor elk schoonheidskwaaltje heb je tegenwoordig een poedertje, zalfje, potje of tube. Veel van deze wondermiddelen zijn gemaakt van...

Hoe ver staat België met het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)?

Een studie, in opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), brengt de evolutie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030 in kaart en geeft de belangrijke werkpunten aan. Meer over deze studie lees je op...