Languages

News

Duurzame Ontwikkelings Week 2019

De Europese Duurzame Ontwikkelingsweek 2019 komt er aan: 30 mei tot 5 juni Donderdag 30 mei start de Europese Week voor de Duurzame Ontwikkeling. Dit initiatief zet activiteiten, projecten en evenementen die duurzame ontwikkeling promoten...

Lancering Sustatool

Vlaamse overheid lanceert Sustatool Een systematische en praktische no-nonsense aanpak voor een beter en versneld beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op 15 maart 2019 lanceert de Vlaamse overheid officieel de...

Grondstoffen -schaarste, de Belgische economie en de SDG’s

Nieuwe studie brengt impact van grondstoffenschaarste op de Belgische economie en het behalen van de SDG’s in kaart. Welke grondstoffen zijn belangrijk voor de Europese – en dan vooral de Belgische – economie? Hoe groot is de kans dat deze...

De SDG-Barometer

Belgische organisaties scoren prima in adoptie SDG’s Antwerp Management School, Louvain School of Management en Universiteit Antwerpen brengen het allereerste nationale onderzoek uit naar hoe Belgische organisaties, zowel publiek als privé...

Wordt jouw organisatie de nieuwe SDG VOICE 2019?

De minister voor Duurzame Ontwikkeling en het FIDO zijn op zoek naar zes nieuwe SDG-ambassadeurs voor 2019. Als SDG Voice is het jouw taak om niet alleen te informeren over de SDGs, maar ook mensen te enthousiasmeren om zelf de handen uit...

FIDO's impact: Bevraging afgerond - Afgesloten onderzoek

De mening van jouw FOD of organisatie telt! Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) wil peilen welke impact onze organisatie heeft op de duurzame ontwikkeling en bevraagt de andere federale overheidsdiensten en het...

Hoe de prioriteiten van uw organisatie afstemmen op de SDGs ? - Projectoproep 2018 afgesloten

Organisaties worden steeds meer op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun bijdrage aan de SDGs aangesproken. Voor veel organisaties, en vooral voor kmo’s, ngo’s, steden en gemeenten, is het geen evidente opgave om dit in kaart te...

Stel u kandidaat voor de Awards for Best Belgian Sustainability Reports

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren reikt een Award uit aan organisaties die uitblinken door hun expertise, knowhow en innovatie op het vlak van duurzaamheidsverslaggeving. Ontdek de verschillende categorieën en stel u kandidaat tot en...

European Sustainability Award: dien je kandidatuur in tegen 14/09/2018

De ambitie is duidelijk: inspirerende initiatieven verdedigen die de SDG's omzetten in concrete oplossingen en kansen, rond het thema dat door de Verenigde Naties werd vastgelegd: "mensen mondig maken en zorgen voor inclusie en gelijkheid...

Jaarverslag 2017 van ICDO: gepubliceerd

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is belast met de voorbereiding en de coördinatie van de opvolging van de acties van de federale overheidsdiensten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Wilt u meer weten...