Languages

Terugkeer naar de conferentie On Track to 2030? Delivering on the Sustainable Development Goals in the EU

Op 18 juni 2024 vond een conferentie op hoog niveau plaats in de Koninklijke Belgische Bibliotheek in Brussel. Europees commissaris voor Economie Paolo Gentiloni en de Belgische Federale Minister voor Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi organiseerden samen het evenement met als thema 'On Track to 2030? Delivering on the Sustainable Development Goals in the EU'. 

Met bijna 200 deelnemers was de conferentie een groot succes. De interactie tussen de aanwezigen leidde tot vruchtbare uitwisselingen van ideeën en best practices.

Een inspirerende start

Hare Majesteit Koningin Mathilde opende de conferentie met een inspirerende toespraak. Haar betrokkenheid en passie voor duurzame ontwikkeling gaven meteen de toon aan voor de rest van de dag. De Koningin benadrukte het belang van gezamenlijke inspanningen en internationale samenwerking om de Sustainable Development Goals (SDGs) te bereiken. De introductie werd gevolgd door een toespraak van Europees commissaris Paolo Gentiloni en een toespraak van minister Zakia Khattabi.

Success will only be possible if we pool our forces, if we strengthen partnerships between all stakeholders at all levels and in all sectors: the political world, the business community, civil society and, within this category, especially young people need to engage in meaningful decision-making because it is their world that we are shaping. We have to do this for them and with them. We carry a heavy responsibility towards our children and future generations. - Queen Mathilde

Evaluatie van de voortgang

De conferentie richtte zich op de evaluatie van de voortgang met betrekking tot het behalen van de SDGs tijdens het huidige EU-mandaat en het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU. Hooggeplaatste sprekers en experts bespraken de successen tot nu toe, maar ook de uitdagingen die nog overwonnen moeten worden. Er werd aandacht besteed aan verschillende onderwerpen zoals klimaatactie, armoedebestrijding en duurzame economische groei.

Toekomstige stappen

Naast de evaluatie van de huidige voortgang, identificeerde de conferentie ook de noodzakelijke stappen voor de toekomst. Er werd benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is en dat voortdurende inzet en innovatie cruciaal zijn om de doelstellingen tegen 2030 te halen. De nadruk lag op samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Herbeleef de conferentie

Kon je de conferentie niet bijwonen of wil je deze graag nog eens herbeleven? Je kan de conferentie herbekijken door op onderstaande video te klikken. Daarnaast kan je de presentaties hier raadplegen of door de foto's van het evenement bladeren.

De conferentie 'On Track to 2030? Delivering on the Sustainable Development Goals in the EU' heeft duidelijk gemaakt dat we op de goede weg zijn, maar dat er nog veel moet gebeuren om de SDGs te realiseren. Met gezamenlijke inspanningen en vastberadenheid kunnen we een duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen waarmaken.


Meer informatie

On Track to 2030? Delivering on the Sustainable Development Goals in the EU

De inhoud op deze pagina gaat over de volgende SDGs