Languages

Indicatoren voor duurzame ontwikkeling

Op federaal niveau werd midden jaren negentig een onderzoek gestart naar indicatoren voor duurzame ontwikkeling midden jaren negentig.

Vanuit de POD Wetenschapsbeleid een Wetenschappelijk werd overlegplatform "Indicatoren voor duurzame ontwikkeling" opgericht om dit onderzoek in goede banen te leiden(1998-2003). Sindsdien is het hoofdzakelijk het Federaal Planbureau dat de werkzaamheden betreffende de indicatoren voor duurzame ontwikkeling voortzet. Jaarlijks wordt een update van de indicatoren gepubliceerd. Bovendien heeft het Federaal Planbureau er sinds de wet van 14/03/2014 eveneens een nieuwe taak bijgekregen op het gebied van uitwerking en follow-up van aanvullende indicatoren naast het bbp. Deze worden eveneens jaarlijks gepubliceerd. Meer informatie hieromtrent vindt u op www.indicators.be.

De federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling tot slot legt 55 doelstellingen vast die men tegen 2050 wil bereiken. Deze doelstellingen gaan eveneens gepaard met indicatoren en moeten worden bijgewerkt ten aanzien van de voorgestelde indicatoren, voor het monitoren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 van de Verenigde Naties. Met het oog hierop werd het Interfederaal Instituut voor de statistiek belast met het opmaken van de inventaris van de bestaande indicatoren die België zou kunnen gebruiken bij de follow-up van de SDGs. Een specifieke werkgroep heeft hiertoe een mandaat gekregen. Deze werkgroep heeft in het kader van het Vrijwillig Nationaal Verslag een lijst met preliminaire indicatoren uitgewerkt [link] die in juli 2017 tijdens het High-level Political Forum (HLPF) wordt voorgesteld. De werkzaamheden worden evenwel voortgezet ter aanvulling van deze lijst en om een zo breed mogelijk overzicht te bieden.