Languages

Neem deel aan de 4e editie van de SDG Barometer

Hoe staat het met de toepassing van de SDG's in België? De 4e editie van de SDG Barometer moet een antwoord bieden op deze vraag.

De 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Agenda 2030 werden officieel gelanceerd op 1 januari 2016. De wereldleiders hebben deze agenda in september 2015 goedgekeurd. Tegen 2030 zullen 193 landen trachten een einde te maken aan alle vormen van armoede, ongelijkheid te bestrijden en de klimaatverandering tegen te gaan.  Deze 17 nauwelijks uitgewerkte doelstellingen vormden al de basis van vele duurzaamheidsinitiatieven van nationale overheden, bedrijven, non-profitorganisaties, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

Hoe staan we ervoor?

In 2018 namen de Antwerp Management School, de Universiteit Antwerpen, de UCLouvain en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling het initiatief om een "SDG Barometer" te ontwikkelen. Het doel van deze tweejaarlijkse enquête is om het duurzame-ontwikkelingslandschap op nationaal niveau te beschrijven, na te gaan hoe Belgische organisaties bijdragen tot het verwezenlijken van de SDG's en wat dit voor hen betekent.

Daarom nodigen we u uit om deel te nemen aan de 4e editie van de SDG Barometer.

De enquête

Dit onderzoek peilt naar de toepassing van de SDG's in uw organisatie. Het gaat over de activiteiten, vooruitgang en resultaten van uw organisatie op het gebied van de SDG's.

De enquête bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intro: een aantal OVERKOEPELENDE vragen over de SDG’s en uw organisatie
  • Deel I:  follow-upvragen over de impact van COVID-19 op de uitvoering van de SDG’s in uw organisatie 
  • Deel II: vragen over de AANDACHT van uw organisatie voor de SDG’s en over de INTEGRATIE van de SDG’s in uw organisatie
  • Deel III: vragen over de MOTIVATIES voor de implementatie van de SDG’s in uw organisatie
  • Deel IV: vragen over de MATERIALITEIT en de PRIORITERING van de SDG’s in uw organisatie
  • Deel V: vragen over de IMPACT van de SDG’s op uw organisatie en vragen over de OPVOLGMAATREGELEN
  • Deel VI: vragen over de KENMERKEN van uw organisatie

Net als bij de eerdere edities zal u de resultaten van het onderzoek kunnen terugvinden in een gedetailleerd samenvattend verslag dat later dit jaar zal worden gepubliceerd en gepresenteerd op het SDG Forum.

Voor wie?

Deze enquête is voornamelijk gericht op Belgische bedrijven, maar ook andere organisaties zoals onderwijsinstellingen, maatschappelijke en publieke organisaties, worden uitgenodigd om deel te nemen.

Om dit onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk om zoveel mogelijk respondenten te mobiliseren. Daarom zouden we u willen vragen om deze oproep ruim binnen uw netwerk te verspreiden. Het logo van de deelnemende organisaties zal op de achterkant van de SDG Barometer komen te staan.

Hoe deelnemen?
 

U kunt de SDG Barometer tot eind april online invullen via deze link: SDG Barometer 2024 / Baromètre ODD 2024.

Het invullen van deze vragenlijst – best op de computer – neemt 15 à 20 minuten van uw tijd in beslag.

De door u verstrekte gegevens zullen anoniem worden verwerkt en de resultaten zullen gebundeld worden voorgesteld.

Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze studie!


Meer informatie

SDG Barometer 2024 / Baromètre ODD 2024

SDG Barometer 2022: Bedrijven hadden niet eerder zoveel aandacht voor duurzaamheid


De inhoud op deze pagina gaat over de volgende SDGs