Languages

Eindfase voor de Burger-Agora

Op 25 november kwam de Burger-Agora een laatste keer samen. Doel: terugblikken op het eindrapport en ideeën uitwisselen met minister Zakia Khattabi.

Om België de nodige instrumenten aan te reiken om naar een duurzame samenleving te evolueren, heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi, twee jaar lang alle Belgische stakeholders samengebracht in een brede democratische dialoog: de Staten Generaal voor een Rechtvaardige Transitie.

Het doel van de Staten Generaal is het organiseren van dit collectieve, democratische debat over de opties die we hebben om ons te verzamelen rond een sociaal en ecologisch wenselijke toekomst. - Zakia Khattabi, federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal

De Burger-agora is een van de essentiële pijlers van de Staten Generaal. Dit burgeroverlegplatfom bracht 65 burgers van 16 jaar en ouder vanuit heel België samen, om de diversiteit van de bevolking zo goed mogelijk te weerspiegelen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de meest kwetsbaren in het geval dat er geen transitie zou zijn of het risico bestaat op een onrechtvaardige transitie.


Een terugblik op de laatste sessie van de Burger Agora, gehouden op 25 november in het hart van de Senaat in Brussel.
 

Op 25 november werd de Burger-agora afgesloten in het plechtige decor van de Senaat. De burgers kwamen voor de laatste keer samen met als doel hun ervaringen te delen na vier weekends van overleg en na hun deelname aan de Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie in België (8 en 9 november). Ze konden ook van gedachten wisselen met minister Zakia Khattabi en vertegenwoordigers van het FIDO over het vervolg van hun werk.

De Agora, die nu al een succes genoemd kan worden, resulteerde in de formulering van 24 voorwaarden voor een rechtvaardige transitie en 47 aanbevelingen.

We nodigen je uit om in januari naar justtransition.be te surfen om het eindrapport van de Burgeragora te ontdekken.


Meer weten ?