Languages

Europese Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie – 4 en 5 maart 2024

Na de Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie in België organiseert het Belgische voorzitterschap een Europese conferentie over hetzelfde thema, gecoördineerd door de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi. In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is de rechtvaardige transitie immers een prioriteit voor de Raad Milieu.

Ter voorbereiding daarvan heeft België het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) om een verkennend advies gevraagd: "Welke maatregelen moet de EU treffen om een meer omvattend beleidskader voor een rechtvaardige transitie tot stand te brengen, waarmee het tegen 2050 de doelstelling van een koolstofneutrale, ecologisch duurzame, gifvrije en volledig circulaire samenleving en economie kan bereiken?". Het volledige advies kun je hier raadplegen.

Dit advies werd voorgesteld in een werkvergadering over de rechtvaardige transitie tijdens de informele bijeenkomst van de milieuministers op 15 januari. Nadat het advies werd voorgesteld, werden er rondetafelgesprekken gevoerd.

Doel van de conferentie

Deze tweedaagse conferentie heeft als doel de lidstaten, het maatschappelijk middenveld en de Europese instellingen samen te brengen om de grote lijnen van een beleidskader voor een toekomstbestendige rechtvaardige transitie te bespreken.

De directeur van het prioritaire actieprogramma voor rechtvaardige transities van de IAO, Moustapha Kamal Gueye, en de executive director van het Europees Milieuagentschap, Leena Ylä-Mononen, zullen programma-speeches houden tijdens de openingszitting. Daarnaast zal de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Maroš Šefčovič, de deelnemers toespreken. Vervolgens zal het EESC-advies over governance worden voorgesteld.

Het programma omvat ook twee sessies in kleine groepjes. In de eerste sessie ligt de focus op armoedebestrijding en in de tweede op de omschakeling van de industriesector, op de presentatie van een OSE-studie waarin de sociale dimensie van de Green Deal wordt beoordeeld en op de debatten over mogelijke conclusies van de Raad over de rechtvaardige transitie.

De ideeën en conclusies van de Europese conferentie zullen officieel worden voorgesteld tijdens de Raad Milieu op 25 maart.

Tijdens de Raad Milieu van 17 juni 2024 beoogt het Belgische voorzitterschap de conclusies van de Raad aan te nemen over verschillende onderwerpen, waaronder de rechtvaardige transitie.


Meer informatie

Europese conferentie voor een Rechtvaardige Transitie

Bevordering van het EU-beleidskader voor een rechtvaardige transitie: welke maatregelen zijn nodig?

Bezoek de website Justtransition.be