Languages

Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie in België - 8 en 9 november 2023

Het doel van de conferentie voor een rechtvaardige transitie in België, aangekondigd in het regeerakkoord, is het aanpakken van de uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid, sociaal beleid, omscholing en economie. Dit om België klaar te stomen de weg naar een duurzame samenleving te bewandelen.

Daarom heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, die verantwoordelijk is voor de organisatie van deze conferentie, alle Belgische stakeholders gedurende twee jaar samengebracht via een brede democratische dialoog: de Staten-Generaal voor een rechtvaardige transitie.

Dit proces mobiliseerde verschillende stakeholders via verschillende werkstromen: een Forum van sociale partners en maatschappelijke organisaties, een Hoog Wetenschappelijk Comité, een Burger-Agora en een werkgroep van de federale administraties. De resultaten van dit werk hebben geleid tot de organisatie van deze tweedaagse conferentie, die tot doel heeft België voor te bereiden om tijdens de ecologische transitie niemand achter te laten.

De eerste dag is gewijd aan de inventarisatie van de Staten-Generaal en aan seminaries over mobiliteit, huisvesting, gezondheidszorg en landbouw & voeding.

De tweede dag is gewijd aan de verschillende beleidshefbomen die nodig zijn om een rechtvaardige transitie te bewerkstelligen. Om deze kwesties aan te pakken, zijn de verschillende adviesraden van het land opgeroepen om hun mening te geven, die zal worden besproken met de betrokken ministers van de federale en gefedereerde entiteiten.

De conferentie wordt afgesloten met een slotavond.


Meer informatie

Bezoek de website Justtransition.be

Download het pogramma