Languages

Neem deel aan het event “Harvesting sustainability : is there a future for Palm Oil and Soy”

Op 16 november brengen het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO/IFDD), The Shift en de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu stakeholders samen om deze resultaten voor te stellen en te bespreken, met een focus op palmolie en soja.
 

Een sector met zware impact

Vandaag zorgt voedselproductie op wereldschaal voor grote ecologische en sociale gevolgen. Landbouw neemt ongeveer 40% van het landoppervlak van de aarde in beslag. De voedselproductie is verantwoordelijk voor 30% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en 70% van het zoetwaterverbruik. De landbouwsector is ook verantwoordelijk voor 70% van alle gevallen van kinderarbeid wereldwijd en staat in de top vijf van meest problematische sectoren voor mensenhandel en dwangarbeid.   Hoewel de meeste agrovoedingssectoren wereldwijd winstgevend zijn, zijn de handelsvoorwaarden voor producenten de afgelopen decennia verslechterd. De kloof tussen landbouwprijzen en consumentenprijzen is steeds groter geworden en in de zuidelijke landen worden kleine producenten uitgesloten van markten met een hogere toegevoegde waarde. De geglobaliseerde waardeketens zijn in grote mate verantwoordelijk voor de ecologische en sociale achteruitgang, ondanks de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) die ze in veel landen hebben helpen genereren.
 

Belgische initiatieven 

Hoe kan België de duurzaamheid en transparantie van internationale voedselketens verbeteren? Om deze complexe vraag te beantwoorden, lanceerde de Belgische federale regering in 2020 een Beyond Food-strategie en voerde ze een grondige duurzaamheidsanalyse uit van de geïmporteerde agrovoedingsketens in België.

Deze studie heeft geholpen om de prioritaire voedingsketens te identificeren waarvoor ecologische en sociale overgangstrajecten kunnen worden opgezet. In eerste instantie vielen twee sectoren op: palmolie en soja.

Een dag om de balans op te maken en te debatteren

Het evenement gaat door op 16 november in Flagey, van 10.00 tot 17.00 uur. Neem deel aan deze gelegenheid om :

  • te luisteren naar presentaties over de internationale voedselketens van België, de mogelijkheden voor ecologische en sociale transitie en het relevante wettelijke kader;
  • meer  te weten te komen over de uitdagingen en mogelijke oplossingen rond de waardeketens voor palmolie en soja en hun sociale en milieueffecten; rond multistakeholderplatforms en rond supply chain management;
  • in contact te komen met andere stakeholders en deel te nemen aan een breder publiek debat.

Maakt u deel uit van de Belgische publieke sector, de Europese gemeenschap in Brussel, NGO's, bedrijven, sector- of handelsfederaties, academische instellingen of hebt u gewoon een expertise of interesse als het gaat om voedselwaardeketens?

Wacht dan niet langer en schrijf je in via deze link. 


Meer informatie

Bekijk hier het volledige programma.