Languages

SDG Actieplan

Eind 2016 keurde de Raad het SDG Actieplan goed. Het zijn voornamelijk de lidstaten zelf die belast zijn met de implementatie van de 2030ASD, maar de OESO wil op deze manier toch zeker haar steentje bijdragen

Centraal staat het slim gebruiken van de bestaande expertise en uitgebreide ervaring van de internationale organisatie om zo samen te werken met haar 34 leden, de partnerlanden, en ontwikkelde en ontwikkelingslanden over de gehele wereld. Het SDG actieplan focust op volgende pistes:

  • Landen ondersteunen bij het identificeren van hun positie en voortgang ten aanzien van de 2030ASD.
  • De rol van de OESO als toonaangevende bron van expertise, data, goede praktijken, en standaarden in economische, sociale, leefmilieu dimensies van het beleid verstevigen.
  • Een race naar de top promoten voor betere en coherente beleidsplannen die helpen in bereiken van de SDGs via de tools waarover de organisatie beschikt zoals peer reviews, peer learning, monitoring & statistische rapportering, soft law, etc.
  • Daarnaast zal de OESO ook haar samenwerking met andere internationale organisaties (zoals het VN-systeem) verstevigen, synergiën promoten en dubbel werk vermijden