Languages

Europese Unie

Duurzame ontwikkeling werd reeds in 1997 vastgelegd als een overkoepelende doelstelling in het Verdrag van Amsterdam.

Economische groei, sociale cohesie en milieubescherming gaan hierbij hand in hand en ondersteunen elkaar om hetzelfde doel te bereiken: voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van komende generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Naar aanleiding van de Agenda-2030 over Duurzame Ontwikkeling kondigde de EU meteen haar voornemen aan om dit volledig te ondersteunen, zowel binnen haar intern als extern beleid. Op deze manier wil de EU haar rol in de mondiale solidariteit bevestigen. Voor de implementatie van Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling (2030ASD) publiceerde een strategische adviesgroep onder leiding van Karl Falkenberg op 20 juli 2016 het rapport “Sustainability Now”. De adviesgroep onderzocht op welke wijze de Europese Unie invulling zou kunnen geven aan duurzaamheid. Het rapport analyseerde de huidige ontwikkelingen en zette deze af tegen de doelstellingen van Europa en de Verenigde Naties.

Op 22 november 2016 publiceerde de Europese Commissie  (EUCOM) haar langverwachte communicatie: “next steps for a sustainable European future”. De EUCOM doet uit de doeken hoe ze zal bijdragen tot de realisatie van 2030ASD. Daarbij werd ook een nuttig werkdocument gepubliceerd waar een inventaris van het Europese beleid gesorteerd per SDG opgemaakt is. Concreet kunnen we in deze communicatie twee sporen ontwaren:

  • Mainstreamen van de SDGs in het beleidswerk van de EU en in de prioriteiten van de Commissie
  • Een lange termijn reflectie voor de periode na 2020

Op deze manier wil de Commissie een holistische, cross-sectorale aanpak in lijn met 2030ASD garanderen. Om het participatieve karakter te weerspiegelen, zal onder meer een multi-stakeholderforum opgericht worden. Concrete details over de werking van dit forum ontbreken op dit moment echter nog. Vanaf 2017 zal ook regulier gerapporteerd worden over de vooruitgang van de implementatie op Europees niveau. Naast deze communicatie stelde de Commissie ook een nieuwe European Consensus on Development voor. Deze gemeenschappelijke visie op Ontwikkelingssamenwerking moet het Europese ontwikkelingsbeleid aanpassen aan het 2030ASD-tijdperk. Dit voorstel is momenteel onder discussie met het Europees Parlement en de Raad om zo tot een definitieve tekst te komen.