Languages

OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is een organisatie van 34 gelijkgestemde landen, opgericht in 1961, die ernaar streeft om het economisch beleid van haar leden te ondersteunen, de doeltreffendheid ervan te verbeteren en bij te dragen tot de groei van zowel de ontwikkelde landen als de ontwikkelingslanden.

Haar werkzaamheden worden verricht binnen verschillende comités en sub-organen, en houden onder andere verband met economische vraagstukken, ontwikkeling, internationale handel, milieu, wetenschap, technologie en industrie en raken aan verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzame consumptie en productie. 

De OESO maakte de afgelopen jaren de strategische keuze om te focussen op zogenaamde ‘green growth’ in plaats van duurzame ontwikkeling, de Annual Meeting of Sustainable Development Experts (AMSDE) werd dan ook geschrapt. In dit orgaan werd gewerkt rond het mainstreamen van duurzame ontwikkelen binnen de activiteiten van de OESO en het identificeren van prioriteiten zoals duurzame consumptie en productie, statistiek, onderwijs voor duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, enzovoorts. 

Daarnaast ondersteunt de OESO de Verenigde Naties en de Lidstaten in het bereiken van de 2030ASD door het samenbrengen van haar bestaande kennis, en een aantal unieke ervaringen waaronder:

  • Een sterk referentiekader in beleidswerk zowel in ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden
  • Een uitgebreide statistische bibliotheek.