Languages

Pilootstudies

Geheel vrijblijvend, en op vraag van de lidstaat, kan de OESO gebruik makende van haar uitgebreide statistische bibliotheek een beknopte, visueel aantrekkelijke, analyse opstellen aan de hand van een select aantal indicatoren van de 2030ASD. Op deze manier kunnen de OESO leden zien hoe ze tegenover het voorziene eindresultaat in 2030 staan.

Bekijk de pilootstudies hier