Languages

European Sustainable Development Network

Binnen het Europees werelddeel worden de ambtenaren actief op het vlak van duurzame ontwikkeling met elkaar in contact gebracht via het ESDN.

Dit netwerk wisselt via pear learning best practices uit aangaande duurzame ontwikkeling en in het bijzonder met betrekking tot de nationale strategieën omtrent  duurzame ontwikkeling. Deze uitwisseling vindt voornamelijk plaats tijdens de jaarlijkse conferenties, de halfjaarlijkse workshops, en de jaarlijkse Pear Learning Visits & Platforms. In juni 2006 werd het netwerk ook erkend in de vernieuwde Europese Strategie Duurzame Ontwikkeling. Via het FIDO is België vertegenwoordigd in de ESDN-stuurgroep, samen met andere landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Finland, Frankrijk, en Zwitserland. De 2030ASD en bijhorende vraagstukken omtrent implementatie, communicatie, rapportage, … etc. vormen momenteel uiteraard de focus van de gesprekken binnen ESDN.