Languages

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

In september 2015 worden de Sustainable Development Goals (SDGs), die aangekondigd werden tijdens Rio+20, formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling (2030 Agenda for Sustainable Development – 2030ASD).

Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs die gekoppeld worden aan 169 targets een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de goeie koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelstellingen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, namelijk: het economische, het sociale en het ecologische. De doelen zijn de volgende:

 • Doelstelling 1.            Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 • Doelstelling 2.            Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 • Doelstelling 3.            Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
 • Doelstelling 4.            Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 • Doelstelling 5.            Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 • Doelstelling 6.            Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
 • Doestelling 7.             Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 • Doelstelling 8.             Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 • Doelstelling 9.             Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 • Doelstelling 10.          Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 • Doelstelling 11.          Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • Doelstelling 12.          Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 • Doelstelling 13.          Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden *
 • Doelstelling 14.          Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen
 • Doelstelling 15.          Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
 • Doelstelling 16.          Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit
 • Doelstelling 17.          Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling is een unieke samensmelting van twee mondiale agenda’s; deze van duurzame ontwikkeling en deze van ontwikkelingssamenwerking. De agenda bouwt voort op volgende VN-conferenties

 • UN Conference on Environment and Development (Rio 1992)
 • Milleniumverklaring (Milleniumtop 2000)
 • World Summit on Sustainable Development (Johannesburg 2002)
 • UN Conference on Sustainable Development (Rio 2012)

De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet. Ieder land, waar ook ter wereld heeft namelijk het nodige werk voor de boeg.  ‘To leave no one behind’, is dan ook de slagzin van deze SDGs. Daarnaast is het belangrijk dat alle SDGs onderling verstrengeld zijn, we kunnen niet 1 SDG bereiken zonder ook de andere doelstellingen in rekening te brengen. De Agenda is met andere woorden één-en-ondeelbaar! Om de vooruitgang naar de verwezenlijking van de doelstellingen en de subdoelstellingen van de VN te volgen, werd in maart 2016 een geheel van 242 globale indicatoren voorgesteld door UNSTAT dat de 169 subdoelstellingen moet meten. Centraal hierbij is dat meerdere indicatoren opgesplitst moeten worden volgens relevante categorieën zoals geslacht, leeftijd, geografische ligging enz. Voor bepaalde indicatoren bestaat er reeds ruime methodologische overeenstemming, terwijl voor andere indicatoren nog verder onderzoek verricht moet worden. Het betreft hier dus een lijst die in de toekomst zeker nog verder zal evolueren. Het is ook belangrijk te onthouden dat deze indicatoren slechts een mondiale aanzet vormen, de lidstaten worden aangespoord om via verdere nationale verfijning nauwkeurigere metingen te verzekeren.