Languages

Minister Khattabi roept middenveld op om bij te dragen aan een rechtvaardige Transitie

Minister voor Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi peilt naar de grootste uitdagingen en de beste oplossingen om tot rechtvaardige transitie te komen. De mening van vertegenwoordigers uit het middenveld is hiervoor cruciaal. Organisaties kunnen meewerken door een vragenlijst in te vullen en op te sturen. 

De lancering van het Forum voor een Rechtvaardige transitie

Op vrijdag 23 september gaf Minister Zakia Khattabi het startschot voor het Forum voor een rechtvaardige transitie. De eerste fase van dit proces werd ingeleid door de verzending van een vragenlijst die peilt naar de bezorgdheden, de wensen, de ideeën en de ervaringen van het georganiseerde middenveld over de uitdagingen waarvoor België staat in het kader van een rechtvaardige ecologische transitie. De minister kaart in haar brief aan: 

“De rechtvaardige transitie naar duurzame ontwikkeling is een grote uitdaging voor België en de federale regering. We zijn onze economie, ons sociaal model en onze manier van leven aan het transformeren om een echt duurzaam en veerkrachtig land te worden. Hiervoor leveren burgers, ondernemingen, vakbonden, ngos en overheden grote inspanningen (…) Het doel tijdens de transitie blijft: niemand mag uit de boot vallen.”

Het doel van de minister is om samen met de diverse actoren in het Belgische middenveld de dialoog aan te gaan over de belangrijkste uitdagingen betreffende een rechtvaardig transitie

Het federale regeerakkoord voorziet de organisatie van een Nationale Conferentie over een rechtvaardige transitie om de uitdagingen voor een inclusieve klimaattransitie op het vlak van werkgelegenheid, sociaal beleid, reskilling en economie aan te pakken. Minister Zakia Khattabi zal deze conferentie organiseren. Op 24 mei 2022 werden de Staten Generaal van de rechtvaardige transitie aangekondigd. Het doel van de Staten Generaal is om vanuit verschillende invalshoeken input te verzamelen om de Nationale Conferentie voor te bereiden. Tijdens deze voorbereidende fase organiseer de minister vier grote werken:

  • Er werd een Hoog Comité voor rechtvaardige transitie opgericht dat vanuit de academische wereld een rapport zal leveren met als doel te onderzoeken hoe de rechtvaardige transitie in België moet worden geïnstitutionaliseerd en georganiseerd.
  • Binnenkort wordt ook de Agora voor rechtvaardige transitie gelanceerd, tijdens dit proces zal een diverse groep van gelote burgers zich buigen over de vraag: aan welke voorwaarden moet het transitiebeleid voldoen zodat er zeker niemand uit de boot valt?
  • De federale overheidsdiensten zullen vanuit hun expertise reflecteren over de prioritaire uitdagingen in hun vakgebied en hierover een inputrapport opmaken.
  • Tot slot lanceerde de minister op 23 september ook officieel het Forum voor een rechtvaardige transitie, om de input van het georganiseerde middenveld te verzamelen.

De eerste fase van het Forum voor een rechtvaardige transitie is nu van start gegaan. Het doel van deze eerste fase is om de verschillende stakeholders van de rechtvaardige transitie bijeen te brengen en hen te vragen naar hun specifieke ideeën, bezorgdheden en wensen voor een rechtvaardig transitiebeleid.

Daarnaast voorziet het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling in een benchmarking van beleid voor een rechtvaardige transitie, interviews met een reeks experten en een analyse van bestaande studies over rechtvaardige transitie. Al deze elementen samen zullen de basis vormen voor de tweede fase van het forum, die de vorm zal aannemen van een uitwisseling tussen de stakeholders van het georganiseerde middenveld. Er zullen rondetafelgesprekken over verschillende prioritaire onderwerpen worden georganiseerd.

Wilt u graag input geven voor het rechtvaardige transitiebeleid in België?