Languages

Je overheidsstrategie verduurzamen dankzij de SDG’s

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) publiceert een handleiding voor overheidsdiensten te helpen hun strategie te verduurzamen. Deze handleiding is gebaseerd op de ervaringen van 4 federale instellingen en geeft voorbeelden, tips en aanbevelingen vanuit de praktijk

Zoals elke organisatie staan ook overheidsdiensten voor maatschappelijke uitdagingen. Hoe je als overheidsdienst omgaat met deze uitdagingen bepaalt welke impact je hebt op de economie, de maatschappij en het milieu. FIDO heeft daarom samen met Cap Conseil een handleiding ontwikkeld om overheidsdiensten te helpen hun strategie te verduurzamen. Deze handleiding kiest voor een aanpak die de traditionele materialiteitsanalyse combineert met het strategisch integreren van de SDG's of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

Materialiteit gaat over wat er werkelijk toe doet. Het gaat over de relevante uitdagingen van een organisatie. Deze uitdagingen kunnen een belangrijke impact hebben op de financiële, economische en ecologische werking van de organisatie, en op zijn werknemers en externe stakeholder. - Martine Vandervennet, MVO expert bij het FIDO. 

Hoe werk je een duurzame strategie uit?

Met een materialiteitsanalyse kan een organisatie relevante economische, ecologische en sociale uitdagingen identificeren. Door vervolgens strategisch stappen te ondernemen om de negatieve impact van deze uitdagingen te verminderen en de positieve impact te versterken,  kan je als organisatie bijdragen aan de transitie naar een duurzame maatschappij.

Met deze handleiding kan een overheidsdienst zijn strategie verduurzamen in 4 stappen :

  1. De overheidsdienst analyseert aan welke SDG’s zij bijdragen
  2. De overheidsdienst analyseert voor welke ecologische, sociale en economische uitdagingen ze op kort en lang termijn zullen staan.
  3. De overheidsdienst legt dezelfde vragen voor aan hun stakeholders en informeert naar hun visie of standpunten.
  4. De overheidsdienst legt de resultaten van de vorige 3 stappen samen en stelt een materialiteitsmatrix op

Een materialiteitsanalyse maak je niet alleen

“Geen materialiteitsanalyse zonder stakeholdersoverleg!” legt Martine Vandervennet, MVO expert uit, “Stakeholders zijn alle entiteiten en personen die op een bepaalde manier betrokken zijn in de beslissingen of activiteiten van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de directieraad of medewerkers van je organisatie, maar eveneens ook voor een federale overheidsinstelling zoals de FOD Financiën de belastingbetaler.”

Het is niet altijd even makkelijk om je stakeholders te bevragen. Het kan helpen om verschillende aansprekingsvormen te overwegen van fysiek overleg tot een online-bevraging. Ook kan je je stakeholders op basis van hun belangrijkheid een wegingsfactor toekennen in je materialiteitsanalyse.

Het is belangrijk om je stakeholders aan te spreken om te peilen naar hun verwachtingen en belangen. Dit maakt je aanpak geloofwaardiger, aangezien goede communicatie en feedbackloop met je stakeholders zorgt voor een sterker strategie én goed imago.

Wie zit er achter deze handleiding?

In 2018 en 2019 heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) samen met Cap Conseil vier Federale overheidsdiensten begeleid om hun strategie te verduurzamen.  Het FIDO heeft hun ervaringen laten neerschrijven in praktische handleiding vol voorbeelden, adviezen en aanbevelingen uit de praktijk.

De handleiding “Duurzame Strategie” kan u hier downloaden.

Voor informatie of vragen over deze handleiding kunt u contact opnemen met Martine Vandervennet (martine.vandervennet@fido.fed.be).