Languages

Gids voor due diligence in textiel- en schoenen sector

Gids voor verantwoorde Supply Chains Management (Due Diligence) in de textiel- en schoenen sector

Op 19 maart 2019 heeft het nationaal contactpunt België (NCP) in samenwerking met de federaties Cremoda, Fedustria en Comeos, de vakbonden van het NCP, de NGO Clean Clothes Campaign, the Shift en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een verspreidingsevenement georganiseerd over de “due diligence” en dit specifiek voor de textiel- en kledingsector. H et NCP heeft de OESO uitgenodigd om de hoofdlijnen van de door de OESO ontwikkelde due diligence gids te presenteren.  In totaal hebben 44 personen deelgenomen aan dit evenement, waarvan een vijftiental bedrijven.

Gids voor verantwoorde Supply Chains in de textiel- en schoenensector

Deze leidraad voor verantwoorde Supply Chains in de kleding- en schoenensector werd in 2017 ontwikkeld en is bedoeld om de bedrijven te helpen voldoen aan de due diligence-verwachtingen uiteengezet in de OESO-richtlijnen voor multinationals.  

De gids, die ontwikkeld is in samenwerking met meerdere belanghebbenden, is goedgekeurd door alle regeringen die zich houden aan de OESO-richtlijnen en eveneens goedgekeurd door het bedrijfsleven, vakbonden en het maatschappelijk middenveld. Het is een direct antwoord op de verklaring van de leiders van de G7 op 7 en 8 juni 2015, die internationale inspanningen om de due diligence-normen in de kleding- en schoenensector te verspreiden, toejuichte. De leidraad is van toepassing op alle bedrijven die actief zijn in wereldwijde kleding- en schoenensector.

De leidraad ondersteunt de doelstellingen van de OESO-richtlijnen om ervoor te zorgen dat de activiteiten van ondernemingen in de kleding- en schoenensector in overeenstemming zijn met het overheidsbeleid. Om de basis van wederzijds vertrouwen tussen ondernemingen en de maatschappijen waarin zij opereren te versterken. Samen met zijn modules over due diligence voor specifieke risicogebieden, biedt deze leidraad ondernemingen een compleet pakket om op verantwoorde wijze te opereren en verantwoord te zijn in de kleding- en schoenensector.

U kan de volledige gids hier bekijken