Languages

Geluksindicator: waar is het goed om te leven?

Het Sustainable Development Solutions Network (netwerk voor duurzame ontwikkeling of SDSN) van de Verenigde Naties publiceert jaarlijks zijn "World Happiness Report" (WHR).

Geluk en migratie

Het SDSN-verslag 2018 is gebaseerd op het thema “Geluk en migratie”. Met de globalisering zijn mensen steeds meer in beweging, op zoek naar een beter leven. Maar vinden ze dat ook? Deze vraag staat centraal in de analyse van het verslag.

Om hierop een antwoord te vinden, werd de bevolking in drie groepen ingedeeld: migranten, mensen die in hun land van herkomst blijven en mensen die in de landen van bestemming wonen.

Het is niet verwonderlijk dat de geluksindicator bij migranten afhankelijk is van hun bestemming. Hoe “gelukkiger” de bestemming, hoe gelukkiger de migranten zelf, en omgekeerd. Immigratie blijft kansen bieden, maar brengt ook kosten met zich mee voor degenen die verhuizen, degenen die blijven, en degenen die in de immigratielanden geboren zijn. Een tolerantere houding in het opvangland is de beste optie voor het geluk van de migranten en dat van de oorspronkelijke inwoners. “Maar er zijn duidelijk grenzen aan de jaarlijkse stromen die kunnen worden opgevangen zonder schade te berokkenen aan het land van bestemming. Een voor de hand liggende oplossing is het bevorderen van het geluksniveau in het land van herkomst - bijvoorbeeld met ontwikkelingssamenwerking, door het creëren een betere toegang tot de markten van de rijke landen, en  door hen te helpen hun eigen vertrouwensniveau te ontwikkelen”, benadrukken de auteurs van het verslag.

Globale resultaten: België staat op de 16de plaats

Het WHR vertelt ons dat de Noordse landen op kop staan:

 1. Finland
 2. Noorwegen
 3. Denemarken
 4. Ijsland
 5. Zwitserland

Nederland staat op de zesde plaats, België op de 16de en Frankrijk op de 23e.

Laatst in het klassement staan achtereenvolgens Jemen, Tanzania, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en tot slot Burundi aan de staart met een 156e plaats.

Deze resultaten hangen af van zes sleutelvariabelen:

 • het bbp per inwoner (of het inkomen)
 • de maatschappelijke ondersteuning
 • de gezondheid
 • de vrijheid
 • de vrijgevigheid
 • de perceptie van corruptie

Volgens professor John Helliwell, co-hoofdredacteur en hoogleraar aan de Universiteit van Brits-Columbia, is de meest opvallende conclusie van heel het verslag misschien wel dat het klassement van de landen op basis van het geluk van hun immigrantenbevolking bijna exact hetzelfde is als voor de rest van de bevolking. Er moet worden opgemerkt dat Finland voor de tweede keer in dit verslag een gouden medaille wint voor de opvang van de gelukkigste immigranten ter wereld.

"Geluk is het enige wat zich verdubbelt als je het deelt." (Albert Schweitzer)

Het geluk van de immigranten hangt net als dat van de mensen die ter plaatse geboren zijn af van een aantal kenmerken van het sociale weefsel. Deze kenmerken gaan veel verder dan hogere inkomens, hoewel vaak werd aangenomen dat hoge inkomens migratie stimuleren en bevorderen. Uit deze studie blijkt dat verhuizen naar een land met hogere inkomens het geluk niet perse bevordert.

De gelukkigste immigranten leven niet in de rijkste landen, maar in landen die een evenwichtigere mix van maatschappelijke en institutionele steun bieden en zo een beter leven bevorderen.