Languages

FODs dragen bij aan SDGs

Wat doen de federale overheidsdiensten om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling?

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) publiceert online twee documenten die een beeld geven van de vooruitgang van de federale overheidsdiensten op het gebied van duurzame ontwikkeling (DO).

Het activiteitenverslag 2018

Het eerste document dat werd gepubliceerd door de ICDO is het activiteitenverslag van 2018. U vindt er tal van informatie, statistieken en grafieken over de manier waarop de federale overheidsdiensten de DO het afgelopen jaar hebben geïntegreerd in hun opdrachten en hun interne werking.

U ontdekt er bovendien ook hoe het staat met:

  • de uitwerking van het nationaal actieplan “Ondernemingen en Mensenrechten”;
  • de start van de uitwerking van het volgende Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling;
  • de evoluties betreffende de duurzame overheidsopdrachten etc.

 

Het verslag over de bijdragen van de federale overheidsdiensten aan de SDG’s van 2016 tot 2018

Het tweede document is het verslag over de federale bijdragen aan de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) sinds ze in 2016 werden ingevoerd tot nu. Dit verslag blikt terug op drie jaar werk binnen de federale overheidsdiensten om te beantwoorden aan de Agenda 2030. De bedoeling van het verslag is om essentiële elementen te leveren om het volgende Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling voor te bereiden.

In de volledige versie van het document vindt u een lijst met inspirerende acties en maatregelen per SDG, alsook interviews, cijfergegevens en goede praktijken. Indien u zich liever focust op de grote thema’s, vindt u de essentie van het document in de samengevatte versie.

Raadpleeg de documenten