Languages

Europa’s nieuwe duurzame groeistrategie

Europa verandert zijn jaarlijkse groeianalyse in een jaarlijkse duurzame groeistrategie in het Europees Semester. Ook de SDG’s krijgen een plaats in dit economisch beleid.

Elke jaar spendeert Europa de eerste zes maanden aan het uitstippelen van zijn begrotings- en economisch beleid in het Europees Semester. Dit beleid zet vooral in op structurele hervormingen om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren en extreme economische ongelijkheden over landsgrenzen heen te verkleinen. Ook het Europees begrotingsplan wordt hier bepaald.

Vaarwel jaarlijkse groeianalyse, hallo jaarlijkse duurzame groeistrategie !

Dit jaar doopt de commissie zijn jaarlijkse groeianalyse om tot een jaarlijkse duurzame groeistrategie. Deze duurzame groeistrategie bepaalt de globale macro-economische prioriteiten. Deze prioriteiten zijn de basis voor nationale hervormingsplannen die de lidstaten in de lente opstellen.

Wat betekent deze verandering?

De naamverandering weerspiegelt Von der Leyen’s focus op een duurzaam en inclusief economisch model. Mens en klimaat worden steeds meer naar voren geschoven als een Europese prioriteit. De jaarlijkse duurzame groeistrategie presenteert een aangepast groeimodel met een focus op duurzaamheid. Volgens de Commissie zijn er vier domeinen waar lidstaten op moeten inzetten voor een duurzaam en meer inclusief economisch model: ecologie, productiviteit, macro-economische stabiliteit en rechtvaardigheid. De commissie schuift ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s naar voren als cruciaal hulpmiddel voor dit nieuw duurzaam groeimodel.

Wat zijn prioriteiten van de jaarlijkse duurzame groeistrategie?

Deze groeistrategie houdt rekening met economische uitdagingen op zowel de korte als lange termijn. Denk maar aan uitdagingen zoals de razendsnelle technologische evoluties, demografische veranderingen en de transitie naar een duurzame, inclusieve economie. De vier strategische doelstellingen die de groeistrategie naar voren schuift weerspiegelen de ambitie van de Europese Green Deal en hebben elk specifieke beleidslijnen en -doelen:

  • Ecologische duurzaamheid dankzij structurele hervormingen, innovatie, publieke en private investeringen in groene technologie en duurzame oplossingen in alle economische sectoren, van industriële productie tot energie, transport en huisvestiging.
  • Verhoogde productiviteit dankzij investeringen en structurele hervormingen om onderzoek, innovatie en digitalisering in alle sectoren te stimuleren. Zo wil Europe de werking van product en dienstenmarkten verbeteren en werkers de juiste vaardigheden laten ontwikkelen om economische groei mogelijk te maken.
  • Rechtvaardigheid dankzij het stimuleren van gelijke kansen, eerlijke werkomstandigheden, waardige levensstandaarden, sociale bescherming en speciale aandacht voor regio’s, industrieën en werkers die de grootste veranderingen zullen moeten doorgaan.
  • Macro-economische stabiliteit dankzij degelijke en duurzaam financieel en fiscaal dat inzet op het aanpakken van onbalans en het verder uitbouwen van Europa’s economische en monetaire unie.

Wat gebeurt er nu met dit voorstel?

Meer info over de stappen van Europees Semester vind je in