Languages

30 Juli Werelddag tegen mensenhandel

30 Juli Werelddag tegen mensenhandel

Op dinsdag 30 juli vindt de jaarlijkse Werelddag tegen mensenhandel plaats.

Mensenhandel is een ernstige misdaad en een schending van de mensenrechten. Op de Werelddag tegen mensenhandel tracht de Verenigde Naties het publiek bewust te maken om dit mondiaal probleem aan te pakken. Bijna elk land in de wereld wordt getroffen door mensenhandel, ongeacht of het gaat om een herkomst-, doorvoer- of bestemmingsland voor slachtoffers.

Uit gegevens blijkt dat mensenhandel overal om ons heen gebeurt, ondanks het feit dat veel landen een nationale wetgeving tegen mensenhandel hebben die in overeenstemming is met het VN-mensenhandelprotocol. Bovendien kunnen slachtoffers in veel landen nog steeds worden gecriminaliseerd terwijl de straffeloosheid van mensenhandelaars overheerst.

Daarom legt UNODC op tijdens deze editie van Werelddag tegen mensenhandel  de nadruk op het belang van overheidsmaatregelen om slachtoffers van mensenhandel beter te ondersteunen. Maar de oproep tot actie is niet alleen voor regeringen, we moedigen iedereen aan om actie te ondernemen om deze gruwelijke misdaad te voorkomen.

 

 

Wat doet België tegen mensenhandel?

In 2017 heeft België nieuwe regels rond het verblijfsdocument tijdens de reflectieperiode en multidisciplinaire samenwerking gelanceerd. Daarnaast heeft België de erkenning van de drie gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandels met vijf jaar verlengd. Deze centra werken samen met andere organisaties zoals FAIRWORK Belgium – het vroegere OR.C.A. – om de rechten van deze zwakke doelgroep te beschermen .

Een andere maatregel tegen mensenhandel is het actieplan "Ondernemingen en Mensenrechten", dat in juni 2017 werd goedgekeurd. Dit actieplan vertaalt de VN richtlijnen rond ondernemingen en mensenrechten op nationaal niveau en verduidelijkt welke verantwoordelijkheid de overheid en bedrijven moeten opnemen in de strijd tegen mensenhandel. Het actieplan streeft onder meer naar fatsoenlijk werk voor iedereen te promoten, schendingen van de mensenrechten binnen de bedrijven te voorkomen en slachtoffers toegang tot daadwerkelijke schadevergoeding te geven.

Intussen heeft de overheid het middenveld en de bedrijven samengebracht voor een evaluatie van het plan. Deze kritieken worden meegenomen voor de opmaak van het tweede actieplan. Meer informatie hierover vindt u hier terug.

Wat kan u doen?

  • Informeer uzelf door de brochure te downloaden over het thema van dit jaar en over het werk van UNODC op het gebied van mensenhandel;
  • Deel, like en reageer op de sociale media-berichten voor de Werelddag;
  • Doneer aan het vrijwillige trustfonds voor slachtoffers van mensenhandel van de Verenigde Naties, dat bijstand en bescherming ter plaatse biedt aan slachtoffers van mensenhandel.