Languages

Documenten

LTV - Resolutie Kamer van Volksvertegenwoordigers

Federaal beleid DO

LTV - Magazine "Een visie voor België"

Federaal beleid DO

Voorontwerp van Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2009-2012

Federaal beleid DO

Bijlage bij de mededeling van de Europese Commissie (juni 2014)

ICDO - Werkgroepen

Mededeling van de Europese Commissie - Een waardig leven voor iedereen (juni 2014)

ICDO - Werkgroepen