Languages

Documenten

Referentiekader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in België (2006)

ICDO - Werkgroepen

Actualisering federaal actieplan MVO/MVI (2010)

ICDO - Werkgroepen

Federaal Actieplan voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor ondernemingen in België (2006)

ICDO - Werkgroepen

Mogelijkheden voor de sociale economie bij deelname aan de federale overheidsopdrachten - Presentatie door Jo Versteven (FIDO)

ICDO - Werkgroepen

Federaal Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten (2009-2011)

ICDO - Werkgroepen