Languages

Documenten

Mogelijkheden voor de sociale economie bij deelname aan de federale overheidsopdrachten - Presentatie door Jo Versteven (FIDO)

ICDO - Werkgroepen

Federaal Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten (2009-2011)

ICDO - Werkgroepen

Gids voor duurzame aankopen - Tevredenheidsenquête (juni 2016 - enkel in het Frans)

ICDO - Werkgroepen

De omzendbrief van 16.05.2014 toepassen - Presentatie Jo Versteven (FIDO)

ICDO - Werkgroepen

De omzendbrief van 16.05.2014 begrijpen - Presentatie door Jo Versteven (FIDO)

ICDO - Werkgroepen