Languages

Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO)

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is een van de vier federale actoren waaraan de wet van 5 mei 1997 de taak toevertrouwt het federale duurzame-ontwikkelingsbeleid te coördineren.

Ze verenigt de vertegenwoordigers van federale overheidsdiensten en van de gemeenschappen en gewesten, die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking, de uitvoering, de ondersteuning en de evaluatie van het federale DO-beleid.

De ICDO is dan ook het interdepartementaal orgaan waarbinnen

  • de transversale aanpak wordt ontwikkeld die de samenwerking tussen federale overheidsdiensten en met andere organisaties aanmoedigt;
  • bijkomende acties worden voorgesteld naast de acties die worden gevoerd in het kader van hun eigen taken.

De hoofdopdracht van de ICDO bestaat erin de opvolging van de acties van de federale overheidsdiensten op het gebied van duurzame ontwikkeling voor te bereiden en te coördineren.

De commissie heeft conform de wet van 5 mei 1997 eveneens de opdracht:

  • om sporen en mogelijkheden aan het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en thema's aan het Federaal Planbureau voor te stellen in het kader van hun takenpakket, vastgelegd in de wet van 5 mei 1997, en toe te zien op hun goede afwikkeling;
  • om het verslag van de leden te coördineren, dat ze moeten opstellen 18 maanden voor het einde van het lopende Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO);
  • om het voorontwerp van FPDO en het ontwerp van FPDO voor te bereiden;
  • om een voorstel te formuleren aangaande de modaliteiten van de volksraadpleging over het voorontwerp van FPDO.
Leden van de ICDO

De ICDO is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle federale overheidsdiensten en van het Ministerie van Defensie. De gewesten en gemeenschappen worden eveneens uitgenodigd om een lid aan te duiden. Het Federaal Planbureau, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het College van Sociale Zekerheidsinstellingen worden er vertegenwoordigd door een waarnemer. Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) neemt het voorzitterschap en het secretariaat van de ICDO waar.
Klik hier om de volledige ledenlijst van de ICDO te raadplegen.

ICDO-werkgroepen

Gelet op de taken ter voorbereiding en opvolging van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling vertrouwt de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) specifieke mandaten toe aan werkgroepen om relevante deskundigen ter zake te verenigen.

Ontdek de ICDO-Werkgroepen.

Verslagen van de ICDO

Klik hier om ICDO-jaarverslagen, ledenverslagen en de ICDO online database te raadplegen.