Languages

Vlot en duurzaam mobiel

Date: 
Thursday, March 28, 2019 - 09:30

Met digitaal en delen anders onderweg

Conferentie voor het brede publiek: 09.30 – 12.50 u | Workshops voor een meer gespecialiseerd publiek: 14.00 – 16.40 u
Plaats: Financietoren, Zaal Pachéco | Pachecolaan 11, 1000 Brussel

Mobiliteit neemt een belangrijke plaats in in de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. De transportvraag en de mobiliteit blijven voortdurend groeien. Er was altijd al veel aandacht voor het woon-werkverkeer. Andere verplaatsingsmotieven krijgen nu ook meer belang. De e-commerce zorgt eveneens voor een toenemend goederenverkeer. De gevolgen van dat alles kennen we: files, tijdverlies, luchtvervuiling en gezondheidsproblemen, klimaatverandering,…

Digitalisering zorgt in de context van dit alles voor nieuwe uitdagingen en kansen. Verbonden voertuigen, autodelen met buren, Mobility as a Service (MaaS, wat staat voor een geïntegreerde mobiliteitsdienst, die bestaat uit verschillende vervoerswijzen), … het zijn nieuwe concepten die zouden moeten worden geïntegreerd in een algemeen mobiliteitsbeleid dat moet zorgen voor een duurzame en voor iedereen bereikbare mobiliteit.

De FRDO organiseert op 28 maart een conferentie voor het brede publiek. Doel is de actuele context van de mobiliteit in België in beeld te brengen, met oog voor de uitdagingen en de kansen die zich aandienen. Hoe zal de mobiliteit in ons land evolueren bij ongewijzigd beleid? Wat zijn de behoeften, met name op het vlak van governance, om tot een betere situatie te komen?

De FRDO heeft een studie besteld, uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven, over nieuwe economische modellen gebaseerd op digitalisering en hun impact op het vlak van duurzame mobiliteit. Die studie – Full NL en Summary NL – wordt voorgesteld tijdens deze conferentie. Een concreet voorbeeld van Mobility as a Service (MaaS) staat ook op het menu…

In de namiddag van diezelfde dag organiseren de FRDO en de FOD Mobiliteit en Vervoer een reeks participatieve workshops over enkele specifieke vragen die zich stellen bij het opstarten van modellen van MaaS, zoals: wat is de rol van de verschillende actoren, hoe kunnen we op een duurzame manier autonome en verbonden voertuigen integreren in MaaS, hoe mobiliteit overal en voor iedereen garanderen, hoe het aantal autokilometers verminderen, … Tijdens die sessies willen, met een meer gespecialiseerd publiek, tot gezamenlijke antwoorden komen op deze en andere vragen.

Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk.

Het gaat dus concreet over twee activiteiten over hetzelfde thema met telkens een enigszins ander doelpubliek. Daarom zouden we u willen vragen om apart in te schrijven voor beide activiteiten, via de link hieronder:

U mag deze uitnodiging verder verspreiden onder mogelijks andere geïnteresseerden of delen op uw facebookpagina (https://www.facebook.com/pg/frdocfdd/events/)

Voor de conferentie in de voormiddag voorzien we simultaanvertaling (NL/FR). De sessies in de namiddag verlopen in de twee talen, zonder vertaling.

Voorlopig programma

Conferentie: Vlot en duurzaam mobiel. Met digitaal en delen anders onderweg

Onder het voorzitterschap van prof. Sebastien Lizin, UHasselt.

 • 09.00 u | Onthaal, registratie
 • 09.30 u | Inleiding, Sebastien Lizin
 • 09.35 u | De uitdagingen van mobiliteit
  1. Stand van zaken en vooruitzichten inzake mobiliteit in België: Christophe Pauwels (FOD Mobiliteit), Benoit Laine (Federaal Planbureau)
  2. Sociaaleconomische uitdagingen: Xavier Tackoen (Espaces-Mobilités)
  3. Mobiliteit en milieu: Yoann Le Petit (Transport and Environment)
 • 10.35 u | Governance inzake mobiliteit: Frédéric Dobruszkes (ULB)
 • 10.55 u | Koffiepauze
 • 11.15 u | Deeleconomie… welke rol is er voor mobiliteit?
  1. Studie: “welke innovatieve economische modellen voor een duurzame mobiliteit?”: Bruno Van Zeebroeck (Transport and Mobility Leuven)
  2. Studie Innovatieve Economische Modellen (IEM) “Waarom ontwikkelen deze IEM zich niet verder?”: Koen Miseur (Vlaanderen)
  3. Duurzame platformen van deeleconomie: aankondiging van een award: Christian Ferdinand (FOD Economie)
  4. Presentatie van de resultaten van een enquête inzake deelmobiliteit: Sabine Gelaes en Olivier Brahy (FOD Mobiliteit)
  5. MaaS (Mobility as a Service): de oplossing? Thomas Geier (EMTA)
 • 12.35 u | Conclusies
 • 12.45 u | Lunch

Participatieve werksessies: MaaS (Mobility as a Service): de oplossing?

Onder het voorzitterschap van prof. Sebastien Lizin, UHasselt.

 • 14.00 u | Opening van de plenaire zitting, uitleg over de doelstellingen
 • 14.15 u | Werksessies
 • 15.45 u | Koffiepauze
 • 16.05 u | Plenaire zitting
 • 16.30 u | Sluiting

Als u vragen heeft, kunt u steeds het secretariaat van de raad contacteren (fabrice.dehoux@cfdd.be - 02/743 31 53).