Languages

Seminarie: Een duurzame Belgische Politiek

Seminarie: Een duurzame Belgische Politiek

Date: 
Wednesday, April 24, 2019 - 08:15

24.04 Seminarie: Duurzame ontwikkeling in de Belgische Politiek

Wat? Wat zou er moeten gebeuren om duurzame ontwikkeling een meer centrale plaats te laten innemen in de Belgische politiek? De Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling, Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, de strategische langetermijnvisie, … Er zijn genoeg instrumenten voor meer duurzaamheid. Toch stellen we vast dat we beleidsmatig te weinig resultaten boeken. Dit komt vaak door een gebrek aan samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus. Wat kunnen we doen om dit te overstijgen? Daarover denken enkele duurzaamheidsexperten na tijdens een seminarie.

Wanneer? 24 april 2019

Waar? Senaat, Natieplein 1, 1000 Brussel

Inschrijven? Gratis via de FRDO

Programma

  • Onthaal met koffie vanaf 8u15
  • Inleiding

9.00u | Welkomstwoord door Senaatsvoorzitter prof. Jacques Brotchi (te bevestigen)

  • Het huidige beleid duurzame ontwikkeling in België: analyse en vooruitzichten (voorgezeten door prof . Delphine Misonne – USLB)

9.05u | Voorstelling en analyse van het Belgische federale en interfederale beleid – Dieter Vander Beke (Directeur a.i. FIDO) en Alain Henry (Federaal Planbureau)

9.25u | Plus- en minpunten van het Belgische beleid duurzame ontwikkeling op federaal en regionaal niveau – Kris Bachus (HIVA-KUL)

9.40u | Terugblik: wat hadden we meer kunnen doen, wat kon beter?

Panel met experten inzake duurzame ontwikkeling: prof. Edwin Zaccaï (ULB), Kris Bachus (HIVA-KUL), Dieter Vander Beke (Directeur a.i. FIDO) en Alain Henry (Federaal Planbureau)

10.10u | Vragen van de zaal

10.20u | Koffiepauze

  • Welke instellingen en welke procedures zijn nodig voor een betere samenwerking in ons land? (voorgezeten door prof. Katja Biedenkopf – KUL)

10.40u | Meer duurzame ontwikkeling voor een federalisme gericht op samenwerking? – Dave Sinardet (VUB)

11.00u | De burgers op een andere manier betrekken om tot oplossingen te komen – Benoît Derenne (Stichting voor de toekomstige generaties)

11.10u | Debat over mogelijke oplossingen met Dave Sinardet (VUB), Benoît Derenne (Stichting voor de toekomstige generaties) en Delphine Misonne (USLB)

  • Slotpanel met vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen

11.40 – 12.40u | In welke mate vormt duurzame ontwikkeling een prioriteit in het programma van de partijen voor de volgende verkiezingen ? Wat kan de plaats ervan zijn in een volgend regeerakkoord?

Debat met Cédric du Monceau (cdH), Christie Morreale (PS), Jean-Marc Nollet (Ecolo), David Pestieau (PTB), Damien Thiéry (MR), Bruno Tobback (sp.a), Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en Tinne Vanderstraeten (Groen). Ook Open-VLD heeft toegezegd iemand af te vaardigen.

  • Besluit door François-Xavier de Donnea (Voorzitter FRDO)
  • Lunch (13.00 – 14.00u)