Languages

Wedstrijd voor de meest verantwoorde openbare aanbesteding

Wedstrijd voor de meest verantwoorde openbare aanbesteding

Het is zover, de tweede editie van de Waalse prijs voor de meest verantwoorde openbare aanbesteding wordt gelanceerd! Zorgt u ervoor dat milieu-, sociale of ethische overwegingen in uw openbare aanbestedingen op worden genomen? Wilt u uw best practices delen en deze aanpak zichtbaar maken?

Deze wedstrijd is dan zeker voor jou!

De Award beoogt de aanbestedende diensten te belonen en te eren die een verantwoorde openbare inkoopaanpak hebben gevolgd, om zo een emulatie met publieke organisaties te creëren.

Sinds de eerste editie van de prijs, die in 2018 22 kandidaten heeft aangetrokken, is het momentum voor verantwoord aanbesteden gegroeid. Onlangs hebben meer dan 70 gemeenten in Wallonië zich verbonden door de ondertekening van het Handvest voor verantwoordelijke overheidsopdrachten. Dit toont de groeiende belangstelling voor dit beleid in overheidsopdrachten.

Wil je ook meedoen en deelnemen aan de wedstrijd? Dat kan heel eenvoudig! Lees de documenten en stuur uw kandidatuur vóór 20 september 2019 via deze link. De prijsuitreiking is gepland tussen 17 en 25 oktober 2019.