Languages

Projectoproep: kennis delen in lerende netwerken ketenbeheer en due diligence

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceert een tweede projectoproep voor het delen van kennis rond ketenbeheer en due diligence in lerende netwerken. Sectorfederaties die een lerend netwerk willen opstarten kunnen tot 15 september 2022 een subsidieaanvraag indienen. Succesvolle aanvragen krijgen een subsidie van max. € 70 000.

Na een succesvolle eerste oproep in 2020, lanceert het FIDO een tweede projectoproep voor sectorfederaties. Deze projectoproep wil sectorfederaties en hun ledenmotiveren om kennis en knowhow rond ketenbeheer en due diligence uit te wisselen en nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te ontwikkelen. Enkel sectorfederaties komen in aanmerking voor deze subsidieoproep. Bent u als onderneming toch geïnteresseerd in deze oproep, dan mag u uiteraard dit initiatief en uw interesse bekendmaken bij uw sectorfederatie.

Samenwerken aan meer duurzame bevoorradingsketens

Het verduurzamen van deze productie- en waardeketens is geen gemakkelijke opgave, al zeker niet voor kleine of middelgrote bedrijven. Daarvoor moet een bedrijf niet alleen de eigen bevoorradingsketens in kaart brengen, maar ook de mogelijke risico’s op economisch, sociaal en milieuvlak en de reikwijdte van hun invloedsfeer. Vaak werken bedrijven, overheden en andere organisaties samen om de sociale en milieuomstandigheden of de circulaire economie te verbeteren. Deze initiatieven zien we de laatste jaren veel vaker en ook het wetgevend kader hierrond is in op mars. Kleine en middelgrote ondernemingen maken vaak deel uit van de productie- en waardeketens van grotere bedrijven. Hierdoor zullen niet alleen grote ondernemingen maar ook kmo’s in de toekomst meer moeten inzetten op duurzaam ketens.

Een projectoproep voor sectorfederaties

Om het werk voor iedereen makkelijker te maken, richt deze projectoproep zich naar de sectorale organisaties. Sectorfederaties zijn de ideale kandidaat om lerende netwerken rond ketenbeheer en due diligence op te zetten. In een lerend netwerk kunnen organisaties kennis en ervaringen delen en nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen te ontwikkelen. Sectorfederaties kunnen een subsidie van maximaal 70.000 euro krijgen voor het opzetten van een lerend netwerk.

De vereisten van het lerend netwerk

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de lerende netwerken aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Minimaal 10 organisaties uit dezelfde sector of dezelfde waardeketen nemen deel aan het lerend netwerk. 
  • Het lerend netwerk heeft een aantal pilootprojecten waarbij bedrijven een systeem voor duurzaam ketenbeheer opzetten en een due diligence proces uitvoeren.
  • Het lerend netwerk legt de focus op duurzaam ketenbeheer en due diligence
  • Het lerend netwerk betrekt diverse stakeholders.
  • Het lerend netwerk maakt aan het einde van het project een praktische handleiding voor de sector.
  • Het lerend netwerk formuleert aanbevelingen voor de overheid.

Een jury van externe experten selecteert de beste projecten. De projectoproep heeft een maximum budget van € 280.000.

Indienen van het project

  • Lees het procedureformulier na met een uitgebreid uitleg over de verwachtingen voor deze projectoproep en het indienen van de subsidieaanvraag.
  • Sectorfederaties kunnen een projectvoorstel indienen via dit aanvraagformulier.
  • De aanvraagformulieren en bijhorende documenten moeten ten laatste op 15 september 2022 via post of mail opgestuurd worden naar het FIDO (zie procedureformulier).

Heeft u vragen over deze projectoproep, neem dan contact op met: contact@fido.fed.be