Languages

Overheidsopdrachten nemen deel aan de strijd tegen sociale dumping

De FOD Kanselarij van de Eerste minister breng de “Gids - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” uit. Deze gids is bestemd voor alle aanbestedende overheden van België en zal ook gebruikt worden bij bepaalde opleidingen rond de nieuwe wet op de overheidsopdrachten.
Sociale dumping is een geheel van onwettige praktijken zoals de uitbuiting van werknemers: te lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden… Het probleem van sociale dumping is bijgevolg nefast voor de economie omdat het leidt tot oneerlijke concurrentie en banenverlies.

Raadpleeg de “Gids - Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” op de website PublicProcurment.be.