Languages

Neem deel aan de uitwerking van het interfederaal Energiepact

Tot 5 november kunnen alle burgers hun mening geven over wat het toekomstige energiebeleid van België moet zijn. Deze burgerconsultatie vindt plaats via de website www.energiepact2050.be.
De federale en regionale Belgische ministers van energie besloten om, in samenwerking met alle betrokkenen, een interfederaal Energiepact op te stellen. In dit pact worden de belangrijkste strategische oriëntaties van de langetermijnvisie van het Belgische energiebeleid voor 2030 en 2050 uiteengezet.