Languages

Nationale Loterij lanceert projectoproep duurzame ontwikkeling

Bent u actief in een non-profit, de publieke of sociale sector? Wilt u financiële steun om een project rond duurzame ontwikkeling op te starten? Dien dan vóór 9 mei een aanvraag in via de website van de Nationale Loterij.

De minister van Duurzame Ontwikkeling, Zakia Khattabi, de vice-eerste minister en minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, en de algemeen directeur van de Nationale Loterij hebben een totaalbedrag van 2.250.000 euro vrijgemaakt voor de financiering van projecten die de ecologische, sociale en economische dimensies met elkaar verzoenen.

De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) uit de VN Agenda 2030 vormen de rode draad van deze projectoproep. Samengebracht onder het centrale thema duurzame ontwikkeling, moeten alle ingediende projecten verband houden met aanverwante thema's zoals circulaire economie (recycling van materialen), milieu, energiebesparing, mobiliteit, wetenschapsbeleid, enz."De 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling is in de eerste plaats een agenda van, voor en door iedereen! Naast overheden en bedrijven is er ook een rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld om de SDG's in 2030 en daarna te realiseren. Het implementeren van duurzame oplossingen vergt aanzienlijke investeringen. Het is aan de overheid om de actoren te begeleiden in deze transitie naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Ik ben daarom erg blij dat dit project in samenwerking met de nationale loterij maatschappelijke organisaties kan helpen om te verduurzamen", aldus Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal.

Wie kan een aanvraag indienen?

Elke Belgische openbare of particuliere rechtspersoon met een belangeloos doel (vzw's, coöperaties met sociaal oogmerk, stichtingen van openbaar nut) die een project rond duurzame ontwikkeling  op Belgisch grondgebied voorstelt. Openbare instellingen, gemeenten, OCMW's zijn uitgesloten van deze projectoproep, met uitzondering van de federale wetenschappelijke instellingen.

Welke projecten?

De projecten moeten beantwoorden aan één of meer van de SDG's en aan de 3 fundamentele pijlers van duurzame ontwikkeling:

  •  de economische pijler: de negatieve externe gevolgen van de economische ontwikkeling beperken, ijveren voor een gelijkere verdeling van de rijkdom, aandacht hebben voor de gevolgen van productie en consumptie;
  • de sociale pijler: armoede en ongelijkheid tussen landen in de wereld bestrijden
  • de milieupijler: de aarde en het milieu beschermen.

Welk bedrag ?

De subsidieaanvragen mogen niet meer bedragen dan 25.000 euro per project en elke organisatie mag slechts één project indienen.

Hoe kan ik een aanvraag indienen ?

Klik op deze link en dien uw aanvraag in voor 9 mei 2023 om 12:00 uur.


Meer informatie