Languages

Koopt de Belgische overheid echt duurzaam?

Twee aanvullende analyses tonen aan hoe in overheidsopdrachten rekening wordt gehouden met duurzaamheidscriteria.

In 2017 hebben onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen op vraag van het FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) een grootschalige studie uitgevoerd over de plaats van duurzaamheidscriteria in overheidsopdrachten. Het onderzoek, dat net is afgerond, had betrekking op meer dan 140 000 aanbestedingsdossiers, die tussen 2011 en 2016 via de e-Notificationdatabank zijn gepubliceerd. Het biedt een eerste en unieke kijk op de frequentie waarmee de Belgische aanbestedende overheden in de loop van deze vijf jaar aandacht hebben besteed aan duurzaamheid in de aankondigingen van overheidsopdrachten. In het onderzoek worden ook de meest frequente vormen van duurzaam aankopen geïdentificeerd en verschillende pistes voorgesteld om de Belgische overheidsaankopen duurzaam te maken.

Ontdek het eindverslag van deze studie: "Duurzaam aankopen – Big-data-studie over de duurzaamheid van meer dan 140 000 door de Belgische aanbestedende overheden gepubliceerde aankondigingen van overheidsopdrachten" (2017).

Daarnaast heeft de werkgroep "Duurzame overheidsopdrachten" van de ICDO (Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling) het evaluatieproces van de omzendbrief van 16 mei 2014 gestuurd. Deze omzendbrief regelt de integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, in het kader van overheidsopdrachten die door de federale aanbestedende overheden worden gegund. In het onlangs afgeronde evaluatierapport wordt de uitvoering van de omzendbrief door de federale overheidsdiensten geëvalueerd. Er worden ook aanbevelingen geformuleerd om de struikelpunten op dit gebied aan te pakken.

Lees het evaluatieverslag van de omzendbrief van 16 mei 2014 (2018).