Languages

Just Transition Policy Launch event: Videos & Presentaties

Op 24 mei bracht Minister voor Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi de duurzame ontwikkelingssector samen om het voorbereidend werk voor het beleid rond rechtvaardige transitie op te starten.

Op 24 mei kondigde minister Zakia Khattabi de oprichting van de Staten-Generaal voor Rechtvaardige Transitie en de oprichting van een Hoog Comité voor Rechtvaardige Transitie aan. Dit Hoog Comité is een multidisciplinair panel dat wordt voorgezeten door de professoren Marek Hudon en Béa Cantillon. Met inachtneming van de taal- en genderpariteit moet het comité een antwoord vinden op de volgende vraag: "Hoe kan de rechtvaardige transitie in België worden ingevoerd?". Dit proces moet de federale bijdrage leveren ter voorbereiding van de Nationale Conferentie voor een rechtvaardige transitie, zoals opgenomen in het regeerakkoord.

Tijdens dit evenement gaven verschillende internationale persoonlijkheden, zoals Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Teresa Ribera, vice-premier van de Spaanse regering en minister van Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging, uitleg over het beleid voor een rechtvaardige transitie dat net op hun niveau ingevoerd werd en spraken ze hun steun uit voor het Belgische proces. Jan Rotmans, gespecialiseerd professor in transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deelde zijn visie op het thema van de rechtvaardige transitie.

Waarom is een netwerk voor rechtvaardige transitie belangrijk?

Om de uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, sociaal beleid, herscholing en economie aan te pakken en de rechtvaardige transitie tot een goed einde te brengen, is het absoluut noodzakelijk een maatschappelijke dialoog op lange termijn op gang te brengen, die gebaseerd is op multidisciplinaire kennis. De minister wil een ecologische transitie met een sterk sociaal beleid, zodat de kosten en kansen uit deze ecologische transitie eerlijk worden verdeeld en zodat de meest kwetsbaren worden beschermd.

Om dit te realiseren, is de Minister in samenwerking met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, verantwoordelijk voor het organiseren van de Nationale Conferentie voor rechtvaardige transitie.

Herbeleef het event

U kunt de presentaties hier herbekijken:

U kunt het event hier herbekijken:

Heeft u nog vragen of wilt u op de hoogte gehouden worden over de verdere ontwikkelingen rond dit thema, neem dan contact op met Martine Vandervennet (martine.vandervennet@ifdd.fed.be)